Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Energie vergelijken

Energiebelasting op energieverbruik

Energiebelasting is een heffing die je betaalt over elke kWh stroom of m3 gas die je verbruikt. Je betaalt de energiebelasting via je energierekening aan je energieleverancier die het vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst. Naast energiebelasting betaal je 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Hoeveel energiebelasting betaal je in 2021 per kWh stroom en per m³ gas? En hoe hoog is de energiebelasting op gas en stroom in 2021?

Welk deel van de energierekening gaat naar de belasting? 

Bijna de helft van je stroom- en gasrekening bestaat uit belastingen. Dat heeft het CBS gebaseerd op de tarieven van januari 2019. Een jaar eerder was dit nog 45 procent. 

Sinds 1 januari 2013 betaal je ook een heffing 'Opslag Duurzame Energie' (ODE). Deze belasting is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten. Je betaalt per aansluiting voor de geleverde hoeveelheid energie per jaar. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijven vanaf 2020 meer gaan bijdragen. Dat doen ze via de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) die de bron vormt voor de uitgaven van de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++).

Vermindering energiebelasting

Op de energiebelasting ontvang je een belastingvermindering, voorheen 'heffingskorting' genoemd. Dit is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat wordt verrekend via je energierekening. In 2019 is de 'vermindering energiebelasting' voor woningen verlaagd van € 373,33 naar € 311,62 per aansluiting. De vermindering van € 144,74 voor energie voor gebouwen zonder verblijfsfunctie, zoals garageboxen en algemene ruimten van een appartementencomplex, is helemaal afgeschaft. In 2020 kregen huishoudens meer terug van de overheid: € 527,17. En in 2021 komt daar nog € 31,39 extra bij.

Op je energierekening wordt de vermindering energiebelasting verrekend. Omdat je energiecontract vaak niet precies van 1 januari tot 31 december loopt, zie je op je jaarrekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting en een vermindering energiebelasting naar rato.

Energiebelasting en vermindering energiebelasting (incl. btw)

Energiebelasting per kWh stroom 2018 2019 2020 2021
1-10.000 kWh 12,65 ct. 11,93 ct. 11,83 ct. 11,41 ct.
10.001-50.000 kWh 6,38 ct. 6,46 ct.

6,15 ct.

6,25 ct.
Vermindering (per jaar)

- € 373,33

-€ 311,62

-€ 527,17

-€ 558,56

Energiebelasting per m³ gas 2018 2019 2020 2021
1-5000 m³

31,46 ct.

35,47 ct.

40,30 ct.

42,18 ct.
5.001-170.000 m³

31,46 ct.

35,47 ct.

40,30 ct.

42,18 ct.
170.001-1 miljoen m³ 7,82 ct. 7,92 ct. 7,80 ct. 7,92 ct.

Tarieven Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (incl. btw)

Opslag Duurzame Energie (ODE)
per kWh stroom en m³ gas
2018 2019 2020 2021
1-10.000 kWh

1,60 ct.

2,29 ct.

3,30 ct.

3,63 ct.
10.001-50.000 kWh

2,18 ct.

3,36 ct.

4,54 ct. 4,97 ct.
50.001-10 miljoen kWh

0,58 ct.

0,90 ct.

2,48 ct.

2,72 ct.

0 - 170.000 m³ 3,45 ct. 6,34 ct. 9,38 ct. 10,30 ct.
170.001 - 1 miljoen m³ 1,28 ct. 1,95 ct. 2,59 ct. 2,84 ct.

Energiebelasting in 2021

De energiebelasting wordt in 2021 opnieuw aangepast. Belasting op elektriciteit wordt iets lager en de heffing op aardgas gaat omhoog. Zo wil de overheid het gebruik van aardgas beperken en het gebruik van elektriciteit stimuleren. Huishoudens krijgen meer belasting terug dan in 2020. Dat betekent vooral goed nieuws voor huishoudens met een laag verbruik. Maar voor de grotere huishoudens en de huishoudens met een flink gasverbruik pakt het minder gunstig uit.

Het kabinet beloofde dat de energiebelasting voor een gemiddeld huishouden in 2020 met 100 euro naar beneden zou gaan. Dat klopt als we het gemiddelde verbruik aanhouden waarmee de overheid rekent: 2525 kWh stroom en 1179 m³ gas. Met het gemiddelde dat wij hanteren, 3500 kWh en 1500 m³, pakte het iets minder gunstig uit. Voor 2020 kon er op een belastingverlaging van 66 euro worden gerekend.   

miljoenennotaenergiebelasting-2020.jpg

Energiebelasting in 2021

De belasting op energie bestaat uit drie delen: de energiebelasting, de ODE (opslag duurzame energie) en de vermindering energiebelasting. In 2020 was het tarief voor de energiebelasting en ODE 49,7 cent per kubieke meter (m3) gas, inclusief btw. In 2021 wordt dat 52,5 cent, een stijging van 2,8 cent. Het plan is dat de komende jaren de energiebelastingen op gas steeds iets verder stijgen. De totale energierekening hangt ook af van de prijs die je energieleverancier voor stroom, gas of warmte rekent.

Een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m³ gas betaalde in 2020 € 747 aan energiebelasting. In 2021 zal dat bij evenveel verbruik neerkomen op € 755 (afgeronde bedragen). Dat betekent een verhoging van 1 procent. Dat lijkt niet veel, maar dat komt omdat een huishouden dit jaar € 31 extra energiebelasting terug krijgt. Wie meer gas verbruikt dan gemiddeld gaat wél veel meer energiebelasting betalen. 

Reden voor heffen energiebelasting

Energieverbruik leidt tot het opraken van fossiele brandstoffen, de uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. De gedachte hierachter is dat door energie duurder te maken de verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan. De energiebelasting is ook van toepassing als je zelf elektriciteit opwekt. Over het netto verbruik betaal je energiebelasting, btw, het leverings- en het transporttarief. Het netto verbruik is de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom.

Klimaatverandering

De overheid wil met extra energiebelastingen op gas stimuleren dat huishoudens gaan besparen op hun gasverbruik, bijvoorbeeld door hun huis beter te isoleren. Minder aardgas verbruiken scheelt uitstoot van het broeikasgas CO2, en dat helpt om klimaatverandering tegen te gaan.

Geactualiseerd: 22-03-2021


Gepubliceerd: maandag 27 augustus 2012

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Energiewereld.nl is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.