Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Energiebelasting op energieverbruik

Energiebelasting is een heffing die je betaalt over elke kWh stroom of m3 gas die je verbruikt. Je betaalt de energiebelasting via je energierekening aan je energieleverancier die het vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst. Consumenten betalen in verhouding meer energiebelasting per kWh/m3 dan zakelijke gebruikers. Naast energiebelasting betaal je 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Hoeveel energiebelasting betaal je in 2018 per kWh stroom en per m³ gas?

Bijn de helft van de energierekening gaat naar de belasting

Ongeveer 44 procent van je stroom- en gasrekening bestaat uit belastingen. Dat heeft het CBS gebaseerd op de tarieven van juli 2016. Een jaar eerder was dit nog 40 procent. Door de verhoging van de energiebelasting op gas in januari 2016 is het aandeel belasting op gas gestegen van 44 naar 53 procent. Het aandeel belasting in de totaalprijs voor elektriciteit daalde van 33 naar 26 procent. 

Energiebelasting in procenten.jpg

Sinds 1 januari 2013 betaal je ook een heffing 'Opslag Duurzame Energie' (ODE). Deze belasting is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten. Je betaalt per aansluiting voor de geleverde hoeveelheid energie per jaar.

Vermindering energiebelasting

Op de energiebelasting ontvang je een belastingvermindering, voorheen 'heffingskorting' genoemd. Dit is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat wordt verrekend via je energierekening. 

In 2015 is de 'vermindering energiebelasting' voor woningen verlaagd van € 385,53 naar € 377,33 per aansluiting. De vermindering van € 144,74 voor energie voor gebouwen zonder verblijfsfunctie, zoals garageboxen en algemene ruimten van een appartementencomplex, is helemaal afgeschaft. In 2019 wordt de jaarlijkse vermindering energiebelasting verlaagd van 373 euro naar 311 euro. Dat blijkt uit het regeerakkoord van 10 oktober 2017.

wat-verandert-er-na-het-regeerakkoord-groot (003).jpg


Op je energierekening wordt de vermindering energiebelasting verrekend. Omdat je energiecontract vaak niet precies van 1 januari tot 31 december loopt, zie je op je jaarrekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting en een vermindering energiebelasting naar rato.

Energiebelasting en vermindering energiebelasting (incl. btw)

Energiebelasting per kWh stroom 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1-10.000 kWh 13,57 ct. 14,10 ct. 14,34 ct. 14,47 ct. 12,18 ct.  12,26 ct. 12,65 ct.
10.001-50.000 kWh 4,94 ct. 5,13 ct. 5,22 ct. 5,67 ct. 6,05 ct. 5,93 ct. 6,38 ct.
Vermindering Energiebelasting (per jaar) - € 385,53 - € 385,53 - € 377,33 - € 376,08 - € 373,33 - € 373,33
Energiebelasting per m³ gas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1-5000 m³ 1 okt: 20,17 ct. 22,53 ct. 22,92 ct. 23,12 ct. 30,45 ct. 30,55 ct. 31,46 ct.
5.001-170.000 m³ 1 okt: 17,46 ct. 22,53 ct. 22,92 ct. 23,12 ct. 30,45 ct.  30,55 ct. 31,46 ct.
170.001-1 miljoen m³  5,31 ct. 5,40 ct. 8,19 ct. 8,41 ct. 7,52 ct. 7,82 ct.


Tarieven Opslag Duurzame Energie 2016 (incl. btw)

Opslag Duurzame Energie per kWh stroom 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1-10.000 kWh 0,13 ct. 0,28 ct. 0,44 ct. 0,68 ct. 0,90 ct. 1,60 ct.
10.001-50.000 kWh 0,17 ct. 0,33 ct. 0,56 ct. 0,85 ct. 1,49 ct. 2,18 ct.
50.001-10 miljoen kWh 0,05 ct. 0,08  0, 15 ct. 0,23 ct.  0,40 ct. 1,70 ct.
Opslag Duurzame Energie per m³ gas 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 - 170.000 m³ 0,28 ct. 0,56 ct.  0,90 ct.  1,37 ct.  1,92 ct. 3,45 ct.
170.001 - 1 miljoen m³ 0,11 ct. 0,21 ct.  0,34 ct.  0,51 ct.  0,90 ct. 1,28 ct.


Reden voor heffen energiebelasting

Energieverbruik leidt tot het opraken van fossiele brandstoffen, de uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. De gedachte hierachter is dat door energie duurder te maken de verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan.

De energiebelasting is ook van toepassing als je zelf elektriciteit opwekt. Over het netto verbruik betaal je energiebelasting, btw, het leverings- en het transporttarief. Het netto verbruik is de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom.

Verlaagd energiebelastingtarief

Er geldt een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Als een coöperatie of een vereniging van eigenaren duurzame elektriciteit opwekt en levert aan haar leden, hebben de leden onder voorwaarden recht op dit lagere tarief. Een van de voorwaarden is dat de coöperatie of de vereniging van eigenaren een aanwijzing van de Belastingdienst heeft. Deze kan aangevraagd worden bij Belastingdienst/kantoor Arnhem.

Geactualiseerd: 28-12-2017