Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Energiebelasting op energieverbruik

Energiebelasting is een heffing die je betaalt over elke kWh stroom of m3 gas die je verbruikt. Je betaalt de energiebelasting via je energierekening aan je energieleverancier die het vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst. Naast energiebelasting betaal je 21% btw over alle leveringskosten, netbeheerkosten én over de overheidsheffingen. Hoeveel energiebelasting betaal je in 2019 per kWh stroom en per m³ gas? En hoe hoog wordt de energiebelasting op gas en stroom in 2020?

Welk deel van de energierekening gaat naar de belasting? 

Bijna de helft (47%) van je stroom- en gasrekening in 2019 bestaat uit belastingen. Dat heeft het CBS gebaseerd op de tarieven van januari 2019. Een jaar eerder was dit nog 45 procent. Door de verhoging van de energiebelasting op gas is het aandeel belasting op gas gestegen naar 53 procent. Het aandeel belasting in de totaalprijs voor elektriciteit is gestegen naar 32%. 

cbs-energiebelasting-2019.PNG

Sinds 1 januari 2013 betaal je ook een heffing 'Opslag Duurzame Energie' (ODE). Deze belasting is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten. Je betaalt per aansluiting voor de geleverde hoeveelheid energie per jaar.

Vermindering energiebelasting

Op de energiebelasting ontvang je een belastingvermindering, voorheen 'heffingskorting' genoemd. Dit is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat wordt verrekend via je energierekening. 
In 2019 is de 'vermindering energiebelasting' voor woningen verlaagd van € 373,33 naar € 311,62 per aansluiting. De vermindering van € 144,74 voor energie voor gebouwen zonder verblijfsfunctie, zoals garageboxen en algemene ruimten van een appartementencomplex, is helemaal afgeschaft. In 2020 krijgen huishoudens meer terug van de overheid: € 527.

wat-verandert-er-na-het-regeerakkoord-groot (003).jpg
2019

Op je energierekening wordt de vermindering energiebelasting verrekend. Omdat je energiecontract vaak niet precies van 1 januari tot 31 december loopt, zie je op je jaarrekening een gemiddelde prijs voor de energiebelasting en een vermindering energiebelasting naar rato.

Energiebelasting en vermindering energiebelasting (incl. btw)

Energiebelasting
per kWh stroom
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1-10.000 kWh 13,57 ct. 14,10 ct. 14,34 ct. 14,47 ct. 12,18 ct.  12,26 ct. 12,65 ct. 11,93 ct. 11,83 ct.
10.001-50.000 kWh 4,94 ct. 5,13 ct. 5,22 ct. 5,67 ct. 6,05 ct. 5,93 ct. 6,38 ct. 6,46 ct.
Vermindering (per jaar) - € 385,53 - € 385,53 - € 377,33 - € 376,08 - € 373,33 - € 373,33 -€ 311,62 -€ 527,17
Energiebelasting
per m³ gas
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1-5000 m³ 20,17 ct. 22,53 ct. 22,92 ct. 23,12 ct. 30,45 ct. 30,55 ct. 31,46 ct. 35,47 ct. 40,30 ct.
5.001-170.000 m³  17,46 ct. 22,53 ct. 22,92 ct. 23,12 ct. 30,45 ct.  30,55 ct. 31,46 ct. 35,47 ct. 40,30 ct.
170.001-1 miljoen m³  5,31 ct. 5,40 ct. 8,19 ct. 8,41 ct. 7,52 ct. 7,82 ct. 7,92 ct.


Tarieven Opslag Duurzame Energie (incl. btw)

ODE
per kWh stroom
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1-10.000 kWh 0,13 ct. 0,28 ct. 0,44 ct. 0,68 ct. 0,90 ct. 1,60 ct. 2,29 ct. 3,30 ct
10.001-50.000 kWh 0,17 ct. 0,33 ct. 0,56 ct. 0,85 ct. 1,49 ct. 2,18 ct. 3,36 ct.
50.001-10 miljoen kWh 0,05 ct. 0,08  0, 15 ct. 0,23 ct.  0,40 ct. 0,58 ct. 0,90 ct.
ODE
per m³ gas
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 - 170.000 m³ 0,28 ct. 0,56 ct.  0,90 ct.  1,37 ct.  1,92 ct. 3,45 ct. 6,34 ct. 9,38 ct.
170.001 - 1 miljoen m³ 0,11 ct. 0,21 ct.  0,34 ct.  0,51 ct.  0,90 ct. 1,28 ct. 1,95 ct.

Energiebelasting in 2020

De energiebelasting wordt in 2020 opnieuw aangepast. Belasting op elektriciteit wordt lager en de heffing op aardgas gaat omhoog Zo wil de overheid het gebruik van aardgas beperken en het gebruik van elektriciteit stimuleren. Huishoudens krijgen meer belasting terug dan dit jaar. Dat betekent vooral goed nieuws voor huishoudens met een laag verbruik. Maar voor de grotere huishoudens en de huishoudens met een flink gasverbruik zullen de nieuwe plannen minder gunstig uitpakken.

Het kabinet belooft dat de energiebelasting voor een gemiddeld huishouden in 2020 met 100 euro naar beneden gaat. Dat klopt als we het gemiddelde verbruik aanhouden waarmee de overheid rekent: 2525 kWh stroom en 1179 m³ gas. Met het gemiddelde dat wij hanteren, 3500 kWh en 1500 m³, pakt het iets minder gunstig uit. Dan kan er op een belastingverlaging van 66 euro worden gerekend.  

miljoenennotaenergiebelasting-2020.jpg

Reden voor heffen energiebelasting

Energieverbruik leidt tot het opraken van fossiele brandstoffen, de uitstoot van broeikasgassen en verzuring. Daarom heft de overheid belasting over het energieverbruik. De gedachte hierachter is dat door energie duurder te maken de verbruikers er naar verwachting bewuster en zuiniger mee omgaan. De energiebelasting is ook van toepassing als je zelf elektriciteit opwekt. Over het netto verbruik betaal je energiebelasting, btw, het leverings- en het transporttarief. Het netto verbruik is de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom.

Verlaagd energiebelastingtarief

Er geldt een verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. Als een coöperatie of een vereniging van eigenaren duurzame elektriciteit opwekt en levert aan haar leden, hebben de leden onder voorwaarden recht op dit lagere tarief. Een van de voorwaarden is dat de coöperatie of de vereniging van eigenaren een aanwijzing van de Belastingdienst heeft. Deze kan aangevraagd worden bij Belastingdienst/kantoor Arnhem.

Geactualiseerd: 26-11-2019