Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Voorschot energierekening

Met een termijnbedrag betaal je iedere maand alvast een deel (voorschot) van je jaarlijkse energierekening. De energieleverancier kan pas aan het eind van het jaar berekenen hoeveel energie je hebt gebruikt en hoeveel dat kost. De energieleverancier stuurt je dan een jaarafrekening. Van deze rekening betaal je vooraf iedere maand een deel: het voorschotbedrag oftewel termijnbedrag. Om een eind te maken aan de begrippenjungle in de energiemarkt noemen energieleveranciers dit geen voorschotrekening meer, maar termijnbedrag.

Hoe is het termijnbedrag opgebouwd?

Het termijnbedrag bestaat uit verschillende elementen: 

◦ Verbruik elektriciteit (leveringstarief, belastingen en btw)
◦ Verbruik gas (leveringstarief, belastingen en btw)
◦ Netbeheerkosten gas en/of elektriciteit
◦ Vaste leveringskosten gas en/of elektriciteit (vastrecht)
◦ Vermindering energiebelasting (heffingskorting)

Een eventuele welkomstpremie wordt niet meegenomen in de berekening van het termijnbedrag, maar wordt doorgaans verrekend op je eerste jaarafrekening. Volgens Nuon bestaat het gemiddelde termijnbedrag voor ongeveer 26% uit overheidsheffingen, 22% netbeheerkosten en 52% leveringskosten (zie afbeelding).

Berekening hoogte termijnbedrag energierekening

Mijn Nuon AppHet maandelijkse termijnbedrag wordt berekend via je jaarverbruik. Dit jaarverbruik vraagt de energieleverancier op bij je netbeheerder en is het gemiddelde verbruik van jouw woning van de afgelopen 3 jaar. Dat wordt vermenigvuldigd met het voor jou geldende leveringstarief en aanvullende kosten zoals netbeheerkosten en vaste leveringskosten. Dit totaal wordt weer verdeeld over 12 maanden, zodat je geen last hebt van hoge kosten in de winter of lage kosten in de zomer.

De hoogte van het termijnbedrag dat je energieleverancier berekent hangt dus voor een groot deel af van het energieverbruik in jouw woning gedurende de afgelopen 3 jaar. Het historische verbruik, zogezegd. Daarnaast hangt het af van de technische specificaties van je aansluiting. Voor gas wordt ook rekening gehouden met de buitentemperaturen.

Heeft jouw huis het afgelopen jaar leeggestaan of heeft er een familie gewoond die veel energie verbruikte? Dan zal dat consequenties hebben voor de hoogte van jouw termijnbedrag. Heb je je huis grondig geïsoleerd, is er gezinsuitbreiding geweest of woon je in een nieuwbouwhuis? Ook dit zal van invloed zijn op je termijnbedrag. 

Bij een nieuwbouwhuis beschikt de netbeheerder niet over historische verbruiken. De netbeheerder geeft dan de capaciteit van de meter en het verwachte jaarverbruik door. Dat heeft hij mede bepaald aan de hand van de grootte van de woning, de ligging en de mate van isolatie. Aan de hand van deze gegevens berekent de leverancier het termijnbedrag.

Meterstanden

Om ervoor te zorgen dat de energieleverancier je termijnbedrag zo goed mogelijk kan berekenen, is het noodzakelijk dat de juiste meterstanden van je woonadres bekend zijn. Als de meterstanden van jouw woning de afgelopen jaren niet zijn doorgegeven en vervolgens zijn geschat door je energieleverancier, is de kans groot dat er een (grote) afwijking ontstaat tussen de geschatte standen en de werkelijke standen. Het kan dan zomaar zo zijn dat het termijnbedrag dat voor jou wordt berekend niet klopt. Afhankelijk van de energieleverancier kun je je termijnbedrag verhogen of verlagen.

Aanpassen termijnbedrag energieleverancier

Soms stijgen de prijzen van energie sneller dan de energieleverancier gedacht had. Dan kan de energieleverancier het termijnbedrag tussendoor verhogen. Je gaat dan per maand meer betalen.

Ben je het niet eens met dit termijnbedrag? Vraag je energieleverancier dan om het termijnbedrag ( weer te verlagen naar het oude bedrag. Bedenk wel dat je uiteindelijk gewoon de energie betaalt die je gebruikt. Dus als je termijnbedrag te laag is dan moet je bij de jaarafrekening bijbetalen. Bij een te hoog termijnbedrag krijg je geld terug.

Termijnbedrag vooraf of achteraf betalen

Het termijnbedrag wordt in de meeste gevallen maandelijks geïncasseerd. Energieleveranciers innen het bedrag in de regel in de zelfde (huidige) maand. Bijvoorbeeld: Op 25 juli incasseert de leverancier het termijnbedrag voor de maand juli. Je betaalt dus niet vooraf maar achteraf. Er zijn echter ook leveranciers die vooraf incasseren. Voorbeelden zijn NLE, Qurrent en Vandebron. Wij adviseren de contractvoorwaarden goed door te lezen op de wijze van betalen. Bij sommige energieleveranciers bestaat de mogelijkheid de incassodag te wijzigen. Zoals bijvoorbeeld bij Essent, Nuon en Eneco.

Infographic_Incassomomenten_Energieleveranciers_april17 (002).jpg

Update 3-1-2018: EnergieFlex incasseert nu de 28e voor de maand van levering

Termijnbedrag wijzigen

Het is alleen zinvol om je termijnbedrag of voorschot te laten veranderen als je duidelijk minder of meer energie gaat gebruiken. Heb je bijvoorbeeld veel nieuwe elektrische apparaten gekocht? Dan kun je het termijnbedrag laten verhogen. Heb je zonnepanelen aangeschaft, dan kun je je termijnbedrag laten verlagen.

Bij sommige energieleveranciers kun je het termijnbedrag onder bepaalde voorwaarden zelf online aanpassen. Bij anderen kun je het voorschotbedrag op verzoek laten verhogen of verlagen. Een hoger voorschot is meestal geen probleem. Wil je een lager termijnbedrag gaan betalen? Neem dan contact op met je energieleverancier om erachter te komen of dat mogelijk is.

Als je energieleverancier je termijnbedrag niet wil verlagen, dan kun je een bezwaar indienen. Kijk hiervoor in de Algemene Voorwaarden van de energieleverancier. Hierin staat hoe je een bezwaar kunt indienen.

Bedenk wel dat je uiteindelijk gewoon de energie betaalt die je gebruikt. Ook al betaal je een te hoog termijnbedrag. Want alles wat je te veel betaalt, krijg je aan het eind van het jaar weer terug.

Geactualiseerd: 03-01-2018