Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Energie vergelijken

Wat is kernenergie?

Kernenergie ontstaat bij het splijten van atoomkernen van uranium. Uranium is, net als aardgas, steenkool en aardolie, een niet-hernieuwbare grondstof en kan dus opraken.

Bij kernenergie komen geen broeikasgassen zoals CO2 vrij. Toch wordt dit ook grijze energie genoemd, want bij kernenergie is er wel sprake van schadelijk afval (radioactief afval). De straling die vrijkomt van radioactief materiaal kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken

De voor- en nadelen kernenergie

Kernenergie is een gevoelig onderwerp. Tegenstanders zien problemen rond de veiligheid van kernenergie, radioactief afval en de uiteindelijke kosten van het gebruik van kernenergie en de verwerking van het afval.

Een voordeel van kernenergie is dat bij de opwekking geen CO2 en andere broeikasgassen vrijkomen. Bovendien is uranium een goedkope brandstof en wordt het gewonnen op verschillende werelddelen.

Kernenergie kent echter ook nadelen. De centrales en opwerkingsfabrieken zijn gevoelig voor misbruik door de productie van wapens en terroristische aanslagen. Ook zijn de kosten voor de bouw van een kerncentrale en voor de ontmanteling hoog. Verder zijn het afval dat ontstaat bij uraniumwinning, de resten na gebruik van uranium in de centrale en de afvalresten na sloop van een centrale radioactief. De straling die vrijkomt van radioactief materiaal kan gezondheidsproblemen veroorzaken en moet daarom voor vele honderden jaren veilig opgeslagen worden. Momenteel is hier nog geen goede definitieve opslag voor gevonden. Ten slotte is uranium een grondstof die op kan raken. Met de huidige generatie kernreactoren is de voorraad goedkoop te winnen uranium voldoende om voor ongeveer een eeuw in de totale huidige wereldwijde elektriciteitsvraag te voorzien. Wanneer het winnen van duurder uranium winstgevend wordt en de centrales efficiënter zijn, is de voorraad voldoende voor zeker honderdduizend jaar.

Kernenergie in Nederland

In Nederland is één kerncentrale in werking. Deze staat in Borssele en levert stroom aan het elektriciteitsnet. De centrale heeft een vermogen van 450 MW en levert jaarlijks ongeveer 4000 GWh kernenergie.

Verder maken we indirect gebruik van kernenergie uit Frankrijk, België en Duitsland doordat we elektriciteit importeren uit deze landen. Tot slot vindt op zes plaatsen in Nederland nucleair onderzoek plaats. Het bekendste onderzoekscentrum staat bij ECN in Petten.

Hoe een kerncentrale werkt

Kernenergie wordt opgewekt door het splijten van kernen van uranium. Bij kernsplijting deelt een zware onstabiele atoomkern zich in twee of meer lichtere kernen, waarbij grote hoeveelheden energie vrijkomen. Kernsplijting is een nucleaire kettingreactie die in een kerncentrale onder controle wordt gehouden. De splijting van een kilogram uranium levert bijna 23 miljoen kWh warmte op, dat is genoeg energie om bijna 7000 huishoudens voor een jaar van stroom te voorzien.

Het productieproces in Borssele

Veilig afgeschermd door staal en beton bevindt zich in het hart van de kerncentrale de “kern” (1). Hierin wordt warmte geproduceerd. Die ontstaat door het splijten van uraniumkernen, de splijtstof. De warmte wordt opgenomen door water van de nucleaire kringloop dat onder hoge druk circuleert door het reactorvat (2). Met de warmte wordt stoom gemaakt in de secundaire (niet-nucleaire) kringloop van de stoomgenerator (3). De stoom drijft een turbine (4) aan. Die zit op een as die een generator (5) aandrijft. De stroom die de generator opwekt, wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. De stoom wordt in een condensor (6) gekoeld tot water. Dat koelen gebeurt door koud oppervlaktewater uit de Westerschelde (7) langs het stoomsysteem te voeren.

Eerste Nederlandse leverancier met 100% atoomstroom

Na grijze en groene stroom konden huishoudens en zakelijke gebruikers sinds oktober 2008 ook voor 'atoomstroom' kiezen. Oprichter Sjef Peeraer van Atoomstroom stopte in 2016 echter met het leveren van elektriciteit dat afkomstig is uit kerncentrales. De klanten werden ondergebracht bij Budget Energie. Atoomstroom had na 2011, na de kernramp in Fukushima, moeite nieuwe klanten aan te trekken. Het product werd in Nederland steeds lastiger te verkopen. 

Kernenergie nieuw leven ingeblazen?

Zondag met Lubach bracht in november 2018 een verrassende kijk op het klimaatprobleem en de rol van kernenergie. Lubach wilde in zijn tv-programma het opwekken van kernenergie uit de taboesfeer halen.

Geactualiseerd: 19-12-2018


Gepubliceerd: donderdag 8 november 2012
Geactualiseerd: woensdag 19 december 2018

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Energiewereld.nl is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.