Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Energie vergelijken

Wat is windenergie?

Windenergie is altijd belangrijk geweest voor Nederland. In onze geschiedenis betekende de wind een onmisbaar hulpmiddel om ons over het water voort te bewegen.

De machtige zeilvloten van de VOC en Michiel de Ruyter werden voortgestuwd door deze onuitputtelijke bron van energie. Wind werd ook gebruikt om land te winnen; een aanzienlijk deel van Noord- en Zuid-Holland is met behulp van windmolens drooggemalen.

Het waait niet overal even hard op aarde. Boven open zee of uitgestrekte vlakten waait het harder dan boven stad of bos. Obstakels zoals bomen, huizen of gebouwen remmen de wind af, maar dit effect is minder merkbaar op grotere hoogte.

Daarnaast hangt de hoeveelheid wind natuurlijk ook af van grootschalige weersystemen. Nederland ligt wat wind betreft vrij gunstig. Windrijke depressies ontstaan boven de Atlantische oceaan en de Noordzee en trekken via een zuidwestelijke stroming regelmatig over ons land.

Bovendien zijn met name de kustprovincies erg vlak en open. Nederland blijkt bijzonder geschikt om energie in de vorm van elektriciteit op te wekken met windturbines.

Waarom windenergie?

Beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelfsprekend. We staan er niet vaak bij stil dat productie van elektriciteit uit aardgas of steenkool blijvende schade toebrengt aan ons leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke gassen vrij. Eén daarvan is het broeikasgas CO2 dat bij doorgroeiende uitstoot zelfs tot een verandering van ons klimaat kan leiden.

Vrijkomende stikstofoxiden en zwaveloxiden veroorzaken zure regen. Daarnaast zullen de brandstofvoorraden op lange termijn opraken. Afhankelijkheid van deze bronnen maakt de energievoorziening kwetsbaar.

Bij elektriciteitsopwekking met behulp van windturbines komen geen schadelijke gassen vrij. Het is schoon en het zal altijd blijven waaien. Het is dus onuitputtelijk en duurzaam.

De prijs van windenergie

Je betaalt voor een kWh aan groene stroom momenteel een vergelijkbaar bedrag als voor grijze stroom. De overheid geeft namelijk via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie subsidies aan de aanbieders van stroom uit windenergie om de kostprijs van windenergie gelijk te houden aan de marktprijs. Op deze manier investeert de overheid in een overgang naar andere en meer duurzame vormen van energievoorziening, die na verloop van tijd zonder subsidie moeten kunnen voortbestaan. Daarnaast is de subsidie bedoeld als compensatie van de schade die ontstaat door vervuiling bij gebruik van fossiele energie.

Zo kies je voor windenergie

Als je gebruik wilt maken van windenergie kun je een contract afsluiten voor groene stroom. Dan verplicht het energiebedrijf zich namelijk om de energie die je gebruikt, op te (laten) wekken met duurzame bronnen, waaronder windenergie. Dat gebeurt in Nederland, maar ook in het buitenland.

Je kunt ook kiezen voor een leverancier die relatief veel windenergie aanbiedt. Zoals Huismerk EnergieGreenchoice, E.ON en Vattenfall. Op het stroometiket zie je met welke duurzame bronnen de stroom is opgewekt. Je vindt het stroometiket op Energiewereld.nl bij de productinformatie van de leverancier.

Geactualiseerd: 16-07-2021


Gepubliceerd: donderdag 8 november 2012
Geactualiseerd: vrijdag 16 juli 2021

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Energiewereld.nl is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.