Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

ABVAKABO: Splitsing energiebedrijven onder strikte voorwaarden

In een brief aan de minister van Economische Zaken (EZ) stelt ABVAKABO FNV dat de minister aan twee voorwaarden moet voldoen voor hij verder kan met het vormgeven van zijn toekomstvisie aan de energiesector in Nederland. Ronald Paping, dagelijks bestuurder van de grootste vakbond in de energiesector, stelt dat er eerst volstrekte duidelijkheid moet komen over de toekomst van de sector en de werkgelegenheidsgevolgen van de voorgestelde maatregelen.

Eind vorige maand heeft de minister van EZ aangegeven dat hij de huidige geïntegreerde energiebedrijven wil opsplitsen (‘unbundling‘) in leveringsbedrijven en netwerkbedrijven. Het leveringsbedrijf wil hij privatiseren, maar de netwerken wil hij voorlopig wel in publiek eigendom houden.

ABVAKABO FNV pleit voor het voorgoed in publieke handen houden van de netwerken. Nu moet reeds worden vastgelegd dat de netwerken niet alsnog in 2007 geprivatiseerd gaan worden. Hierdoor kunnen publieke belangen worden gewaarborgd, zoals het voorkomen van te hoge prijzen en slecht onderhoud. Daarnaast vindt ABVAKABO FNV dat het kabinet om economische en maatschappelijke redenen zou moeten overwegen om de energieproductiesector te deprivatiseren.

ABVAKABO FNV vraagt aan de minister van EZ en de leden van de Tweede Kamer te voldoen aan de volgende twee randvoorwaarden, voordat de energiesector in Nederland opnieuw wordt vormgegeven.

Het kabinet heeft zich nog geen duidelijk en consistent toekomstbeeld over de gehele energiesector gevormd. ABVAKABO FNV is van mening dat een gedegen toekomstbeeld noodzakelijk is, voordat in de energiesector onomkeerbaar stappen worden gezet.

Op dit moment zijn de gevolgen van de plannen van het kabinet over de energiesector voor de werkgelegenheid volstrekt onduidelijk. Door het verlies aan synergievoordelen van de geïntegreerde bedrijven en het ongelijke speelveld op de Europese markt bestaan er grote risico‘s voor het verlies van werkgelegenheid. Daarom pleit ABVAKABO FNV voor een grondig onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheidseffecten. De resultaten van een dergelijk onderzoek moet worden meegenomen bij de definitieve besluitvorming over de energiesector.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.