Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Bij stroomstoring krijgt klant geld terug

Bij een langdurige stroomstoring moeten consumenten automatisch een deel van de energierekening teruggestort krijgen. De Dienst Toezicht Energie (DTe) krijgt meer bevoegdheden. Energiebedrijven moeten de afnemers melden hoe de geleverde stroom wordt opgewekt. Hiervoor wordt  op voorstel van minister Brinkhorst de Elektriciteitswet en de Gaswet aangepast. Zo is vrijdag 26 september in de ministerraad besloten.

De consument krijgt hierdoor een sterkere positie op de geliberaliseerde energiemarkt. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel invulling gegeven aan eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer om de wetgeving met betrekking tot de onafhankelijkheid van de netbeheerder en de betrouwbaarheid van de energievoorziening aan te scherpen.

De wetswijziging biedt de Dienst Toezicht Energie (DTe) meer ruimte. Zo krijgt de DTe de bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen tot een maximum van 10 procent van de omzet van de betrokken onderneming. De netbeheerder moet beschikken over het economisch eigendom van het net om onafhankelijk netbeheer te waarborgen. Voor volledige afsplitsing van de eigendom van netwerken is, net als in andere Europese landen, niet gekozen.

Ook moet er een nieuw tariefreguleringssysteem komen. Bedrijven met een goede netkwaliteit mogen hogere nettarieven vragen, minder goede netkwaliteit leidt tot korting op die tarieven. Daarnaast moeten netbeheerders over een zogenaamd toereikend kwaliteitsbeheersingssysteem beschikken. Netbeheerders moeten aan de hand van een kwaliteitsplan aantonen dat zij hieraan voldoen.

Tevens krijgt de minister de mogelijkheid om in te grijpen in het beheer van het net door het bestuur van een netbeheerder tijdelijk onder specifiek toezicht te stellen.

Dat afnemers desgewenst van leverancier kunnen wisselen, de zogenaamde switchverplichting van een netbeheerder, wordt eveneens in de wet opgenomen.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.