Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Boeren worden belangrijke stroomproducent

Binnen twee jaar zal minimaal 6% van het stroomverbruik van huishoudens in de drie Noordelijke provincies worden opgewekt door boeren. Dit stellen energieleverancier Greenchoice en E Kwadraat Advies, die zich bezighoudt met duurzame projecten. Deze bedrijven menen met dit bericht te laten zien dat er ook andere duurzame wegen zijn buiten kernenergie.

De energieboeren wekken energie op door het vergisten van mest. Als deze op de juiste temperatuur wordt gebracht, gaat het vanzelf gisten. Toevoeging van ondermeer maïs zorgt voor nog meer vergisting in een nog hoger tempo. Hierdoor ontstaat gas dat via een motor wordt omgezet in elektriciteit.

Biovergisting is sterk in opkomst. E Kwadraat Advies begeleidt boeren bij de vergunningen aanvraag en de biovergisting installatie. Het adviesbedrijf, dat bijna drie jaar bestaat,   zegt voldoende aanvragen te hebben om de komende twee jaar voor ongeveer 20 MW aan biovergistingsinstallaties te bouwen, 'goed voor een elektriciteitsproduktie van meer dan 160 miljoen kWh per jaar.' Hiermee zou ongeveer 6% van de ruim 750.000 huishoudens in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe, van duurzame elektriciteit kunnen worden voorzien.

De sterke groei  komt volgens de adviseurs door de verruimde wetgeving betreffende vergisting en de sterk gestegen energieprijzen. Om een goede prijs voor de energie te krijgen, zijn de energieboeren van E Kwadraat verenigd in een zogeheten BioCluster. Het BioCluster heeft voor de afname van de opgewekte stroom afspraken gemaakt met Greenchoice, leverancier van groene energie met inmiddels ruim 150.000 klanten door heel Nederland.  "Personeel en directie van Greenchoice bij elkaar verdienen minder dan de 2 top directeuren van Essent" aldus Rob van Rees, algemeen directeur van Greenchoice.

Door direct in te kopen van duurzame producenten, zonder onnodige tussenschakels, kan Greenchoice de groene energie goedkoper aanbieden dan grijze stroom en tegelijkertijd de boer de beste prijs bieden voor de opgewekte energie.

Biovergisting is goed voor het milieu, stelt E Kwadraat Advies. 'Indien mest niet vergist wordt, komt het methaangas vrij in de stal of als de mest uitgereden wordt op het land. Methaan draagt in grote mate bij aan het broeikaseffect. Door de mest nu eerst te vergisten wordt de methaan afgevangen en omgezet in groene stroom. De resterende mest kan alsnog uitgereden worden over het land.'

Overigens stelt het FD vandaag in haar krant: 'groene stroom uit mest is gitzwart'. Het bericht eindigt met de conclusie 'het enige duurzame dat mestvergisters vooralsnog opleveren, lijkt het risicoloze en gegarandeerde rendement voor de melkveehouder te zijn'.

Meer informatie en online aanmelden: Greenchoice duurzame energie

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.