Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Consumentenbond en VEH: Minister Dekker beloont laksheid lokale overheden

Het toezicht op de veiligheid van gas- en elektravoorzieningen in woningen dient een verantwoordelijkheid te blijven van gemeenten. De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn met stomheid geslagen door het voorstel van minister Dekker van Vrom om die verantwoordelijkheid te verschuiven naar huiseigenaren. De minister beloont hiermee de laksheid die gemeenten de afgelopen jaren aan de dag hebben gelegd door hun toezichthoudende taak te verwaarlozen.

Na twee gasincidenten in 2003, in Den Haag en Rotterdam, is de discussie opgelaaid wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de veiligheid. In de Woningwet is klip en klaar opgenomen dat gemeenten dit zijn. Reeds in het verleden heeft Vereniging Eigen Huis met succes actie gevoerd tegen gemeente Alphen aan den Rijn, die nota’s stuurde voor de inspectie van gas en electra. De gemeente haalde bakzeil en trok alle nota’s in.

Nadat de nutsbedrijven medio jaren negentig zijn verzelfstandigd, verontachtzamen gemeenten hun controlerende taak. Reguliere inspecties zijn dringend noodzakelijk om de veiligheid voor langere termijn te borgen. Huiseigenaren betalen sinds jaar en dag via de gemeentelijke belastingen voor inspecties die niet zijn uitgevoerd. In het voorstel dat minister Dekker nu naar de Kamer heeft gestuurd, stelt ze voor om de inspecties direct door de huiseigenaar te laten betalen.

Extra kosten dus, want er is geen uitzicht dat de gemeentelijke belastingen hierdoor omlaag zullen gaan. Bovendien is het onbegrijpelijk dat de minister de gemeenten extra ‘compenseert’ voor een uitgeklede toezichtstaak: zorgen dat een verplichte keuring en eventueel noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd. De belangenorganisaties vinden het voorstel van de minister ook daarom een absoluut verkeerd signaal naar falende gemeenten.

De Consumentenbond en de VEH zullen minister Dekker en de leden van de Vaste Kamercommissie VROM op de hoogte brengen van hun bezwaren.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.