Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

CPB: Meer zekerheid energievoorziening is kostbaar

Maatregelen die moeten voorkomen dat we zonder stroom, gas of olie komen te zitten zijn dermate duur, dat het goedkoper is het risico van de schade van het uitvallen van stroom of gas te accepteren. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een kosten-baten-analyse.

Het CPB concludeert dat overheden terughoudend moeten zijn bij maatregelen als het vergroten van strategische olievoorraden, het subsidiëren van biobrandstoffen of een verplichting aan stroombedrijven om een bepaalde reservecapaciteit aan te houden. De kosten zijn veelal hoger dan de baten. Een betere manier om met de risico‘s om te gaan is te zorgen dat de markt goed werkt.

Het CPB noemt als voorwaarden voor het goed werken van energiemarkten dat er geen belemmeringen zijn voor nieuwkomers in de sector en dat handelaren gelijke toegang hebben tot netwerken en opslag. Energiegebruikers moeten goed inzicht hebben in de prijzen en de mogelijkheid hebben om op prijsveranderingen te reageren.

De discussie over zekerheid van energievoorziening is actueel door de liberalisering van de markt in ons land. Afgelopen zomer laaide die discussie op door de problemen met koelwater bij de elektriciteitscentrales. Dat riep de vraag op of de kosten van maatregelen om dit soort problemen te voorkomen zouden opwegen tegen de baten.

Het CPB vergelijkt die kosten met een premie voor een verzekering. Of die premie hoog of laag is hangt vooral af van het risico op schade. We zouden bijvoorbeeld biobrandstoffen kunnen subsidiëren om in de chemie en het transport minder afhankelijk te zijn van olie en gas. Zelfs als de olieprijs op lange termijn met meer dan 20 procent zou stijgen zou dat per saldo geen voordeel opleveren.

De kosten van het investeren in windturbines, kolencentrales of kerncentrales in plaats van in gascentrales blijken evenmin op te wegen tegen de baten. Ook de kosten van het verplicht aanhouden van extra capaciteit door elektriciteitsbedrijven zijn hoog.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.