Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

De dinosaurussen profiteerden van het broeikaseffect

In vroegere tijden ontsnapte twee maal meer methaangas dan tot voor kort is aangenomen van de oceaanbodem. Dit leidde tot een versterkt broeikaseffect, dat . 100.000 jaar heeft geduurd, voordat weer een 'normale' situatie was bereikt. Binnen een paar honderd jaar steeg de luchttemperatuur toen met 4 tot 8 graden Celsius. De oceaan werd 5 graden warmer.

Dat concludeert een internationaal team van wetenschappers onder leiding van de Nederlandse marien hoogleraar geologie D. Kroon. Vanaf het onderzoeksschip Joides Resolution is geboord om meer te weten te komen van de ongekende opwarming van het klimaat. Het methaan ontsnapte destijds op vijf plaatsen op een onderzeese bergrug in het zuiden van de Atlantische Oceaan.

Het is een bekend feit, dat methaan, dat ook vrijkomt bij rottingsprocessen van planten een twintig maal sterker effect heeft op het broeikas-effect dan de rookgassen van brandstoffen. Het is verwonderlijk, dat het nuttig inzetten van biogas van bijvoorbeeld stortplaatsen of vergistingsinstallaties niet meer aandacht krijgt van de diverse overheden.

De uitstoot van broeikasgassen, waaronder dus methaan, zal deze eeuw de oorzaak zijn van een verwachte stijging van de gemiddelde luchttemperatuur met 3 tot 4 graden, aldus klimaatsdeskundigen van de VN, tegen ongeveer een halve graad in de 20e eeuw.

Vijf jaar geleden zijn in Kyoto afspraken gemaakt om die uitstoot te beperken. Van die verplichtingen hebben de voornaamste industriële vervuilers inmiddels spijt gekregen, want het lijkt onhaalbaar om de ambitieuze doelstelling te halen.

Bron: ANP, 2003-05-13

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.