Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

DTe: beperkte stijging energierekening in 2004

In 2004 stijgt voor een gemiddeld huishouden de energierekening voor de levering en het transport van elektriciteit en gas met ongeveer 1,5% (EUR 20) ten opzichte van 2003. Dit betekent dat een gemiddeld huishouden in 2004 zo‘n EUR 1435 kwijt is aan energie.

In 2003 was dit EUR 1415. Dit is af te leiden uit de door Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) vastgestelde tarieven voor 2004. Deze stijging is lager dan de verwachte algemene prijsstijging (inflatie) van ruim 2%. De verhoging wordt veroorzaakt door zowel een stijging van de energiebelasting (2,4%) als een stijging van de door DTe vastgestelde energietarieven (1%). Hierdoor gaat ook het bedrag aan BTW omhoog dat een afnemer over de totale energierekening betaalt.

Het gaat bij deze bedragen om schattingen van een gemiddeld huishouden bij gelijkblijvend verbruik en om tarieven van een gemiddeld energiebedrijf.

Van de gereguleerde energietarieven stijgen de transporttarieven gas in 2004 het sterkst (10%). Dit komt doordat DTe, door een rechterlijke uitspraak, de efficiencykortingen (de zogenaamde x-factoren) voor 2002 en 2003 opnieuw moest vaststellen.

Als gevolg van de nieuwe x-factor hebben de netbeheerders gas in 2002 en 2003 te lage tarieven aan afnemers in rekening gebracht. Dit verlies aan inkomsten wordt gecompenseerd in de tarieven van de eerste helft van 2004. Het betreft hier een eenmalige compensatie, die in 2005 niet meer van toepassing is. Daarnaast stijgen de leveringstarieven elektriciteit met zo‘n 8,7%. Dit is een gevolg van de gestegen elektriciteitsprijzen op de groothandelmarkt.

De andere twee gereguleerde energietarieven gaan in 2004 omlaag. De transporttarieven elektriciteit dalen met 1,6% als gevolg van de vastgestelde x-factoren. De leveringstarieven gas dalen met 3% door een lagere inkoopprijs van gas.

De energierekening van een gemiddeld huishouden bestaat voor ongeveer 60% uit door DTe vastgestelde tarieven voor levering en transport van elektriciteit en gas. Ongeveer de helft van deze gereguleerde tarieven bestaan uit de leveringstarieven gas.

De overige helft hiervan bestaat uit tarieven voor de levering van elektriciteit en het transport van elektriciteit en gas. De overgebleven 40% van de totale energierekening bestaat grotendeels uit energiebelasting en BTW. Daarnaast betaalt een huishouden een bescheiden bijdrage voor de huur van elektriciteits- en gasmeters.

De gereguleerde energietarieven per bedrijf zijn te vinden op de website van DTe (www.dte.nl). Het gebruik van groene stroom is in de weergegeven percentages en bedragen buiten beschouwing gelaten. De leveringsmarkt voor electriciteit en gas voor huishoudens wordt per 1 juli 2004 geliberaliseerd. Dit zou tot andere resultaten kunnen leiden dan bij deze berekening is voorzien.

Na de liberalisering van de energiemarkt worden de tarieven voor gas en elektriciteit vrij, maar blijft DTe de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas vaststellen. DTe stelt deze tarieven vast omdat er per regio maar één elektriciteits- en gasnet beschikbaar
is.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.