Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Eerste kamer bekrachtigt MEP-plannen. Groene stroom duurder.

De Eerste Kamer is deze dinsdag 3 juni 2003 unaniem akkoord gegaan met het wetsvoorstel Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Hiermee kan de regeling alsnog per 1 juli 2003 in werking treden. De Tweede Kamer keurde de MEP in december 2002 goed. De nieuwe MEP is een subsidieregeling voor de stimulering van Nederlandse groene stroom en tegelijkertijd wordt buitendlandse groenes troom flink duurder. Het gaat vnl. om elektriciteit uit bijvoorbeeld wind, zon en biomassa.

Tegelijkertijd gaat de REB voor groene stroom fors omhoog. Voor groene consumenten slecht nieuws. Echter, voor  investeerders in nieuwe installaties voor de opwekking van duurzame elektriciteit is de MEP een groot winstpunt. Al vóór de bouw begint krijgen ze zekerheid over de MEP-subsidie, en wel voor een periode van maximaal 10 jaar. Voor MEP-subsidie komen alleen Nederlandse producenten van duurzame energie in aanmerking.

Uitvoerder van de MEP wordt Enerq, die onder verantwoordelijkheid van Tennet, de landelijk netbeheerder, zal werken.

De subsidies uit de MEP zijn de volgende (in €ct per kWh):
-landwindturbines 4,9 per kWh,
-zonlicht, waterkracht (in Nederland?), zeewindturbines, biomassainstallatie van maximaal 50 MW 6,8 per kWh.
-bij- of meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales 4,8 per kWh gedurende 3 jaar.
-bij- of meestoken van biomassa mengstromen  2,9 per kWh.

Voor warmtekrachtinstallaties wordt de subsidie jaarlijks vastgesteld. In 2003 geldt voor alle elektriciteit van warmtekrachtinstallaties één tarief, namelijk 0,57 per kWh.

Bestaande duurzame elektriciteitsinstallaties van na 1996 kunnen ook voor subsidie in aanmerking komen. Er wordt naar gestreefd om de subsidies in 2004 te differentiëren. WKK-installaties die minder kooldioxide (CO2) uitstoten krijgen dan een hogere subsidie dan installaties die meer CO2 uitstoten. Hiervoor is een zogenaamde CO2-index in ontwikkeling.

Bron: Energeia

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.