Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Energiebesparing maakt kolencentrale overbodig

Stoppen met verspilling van energie maakt een nieuwe kolencentrale overbodig. Dit blijkt uit onderzoek van het adviesbureau voor energiebesparing Ecofys, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Nederland. Minister Brinkhorst van Economische Zaken zei onlangs nog toestemming te willen geven voor de bouw van een nieuwe kolencentrale om in de stijgende vraag naar elektriciteit te voorzien.

Maar uit het onderzoek blijkt dat met eenvoudige energiebesparende maatregelen een nieuwe centrale van 1000 megawatt overbodig is. Deze maatregelen hebben een positieve invloed op het milieu, aangezien de stroom van kolencentrales de meeste schade toebrengt aan het klimaat.

Minister Brinkhorst kwam in het Financieele Dagblad van 10 juni met het opmerkelijke pleidooi om een nieuwe kolencentrale te bouwen op de Maasvlakte. Het bouwen van kolencentrales zou nodig zijn om tegemoet te komen aan de energiehonger van consumenten en bedrijfsleven. Nu investeren in een achterhaalde en vervuilende technologie als energieopwekking met steenkool is onacceptabel, vindt Greenpeace. In het licht van de Kyoto-afspraken en de intentie van de Nederlandse regering om de CO2-uitstoot fors te willen verminderen is het plan van minister Brinkhorst vanuit klimaatbeleid onbegrijpelijk.

Uit het rapport van Ecofys blijkt dat met eenvoudige maatregelen en handelingen enorm veel energie kan worden bespaard. Steeds meer huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, wasdrogers en vaatwassers kennen een energievretende stand-by stand. Ecofys veronderstelt dat het stand-by verbruik tot 2010 toeneemt tot 17 procent van het totale energieverbruik per huishouden. Deze verborgen energieslurpers kunnen echter eenvoudig en zonder gemaksverlies worden vervangen door zuinige technologie, de zogeheten uniforme standaard van 1 Watt voor stand-by verbruik. Alleen al door invoering van deze 1 Watt standaard, wordt de productie van een halve kolencentraleoverbodig gemaakt. Wanneer consumenten daarnaast meer gebruik zouden maken van spaarlampen en efficiëntere kleine elektrische apparaten, kunnen zij jaarlijks meer dan
Euro 100 besparen op hun energierekening.

Maar ook in de industrie en dienstensector is met besparing veel milieuwinst te behalen. Het Ecofys-rapport geeft aan dat er fors bespaard kan worden als de industrie overstapt op efficiëntere motorsystemen. Daarnaast kunnen kantoren enorm veel besparen met zuinigere kantoorapparatuur en door het gebruik van elektriciteit buiten kantooruren te verminderen. Deze besparing staat gelijk aan 30 tot 50 procent van de jaarlijkse productie van een kolencentrale. Met het totaal aan besparingen bij consumenten en bedrijfsleven, wordt een volledige kolencentrale overbodig. Dat scheelt een uitstoot van 5,3 miljoen ton CO2, het gevaarlijkste broeikasgas, per jaar.

Besparen van energie is naast overstappen op duurzame energie als zon, wind en schone biomassa een van de manieren om een verder stijgende zeespiegel, smeltende gletsjers, toename van hevige stormen en regens, maar ook steeds extremere droogtes tegen te gaan. Klimaatverandering zorgt nu al steeds vaker voor miljoenen vluchtelingen in landen als India en Bangladesh en problemen met de drinkwatervoorziening in bijvoorbeeld Afrika.

De Nederlandse regering moet op dit moment miljarden Euro‘s opzij zetten om dijken te verhogen en gebieden aan te wijzen die het teveel aan regen- en smeltwater kunnen opvangen. Om dan tegelijkertijd plannen te maken voor nieuwe kolencentrales die de komende 30 jaar nog meer schadelijk CO2 de lucht inblazen, is absurd. Greenpeace roept minister Brinkhorst op eerst met het actieplan van Ecofys te kijken hoe de overheid kan bijdragen aan energiebesparing. En mocht er nieuw energievermogen nodig zijn, dan zou Brinkhorst met het oog op milieu én economie de keus moeten maken voor forse investeringen in schone en duurzame energie.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.