Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Energieraad tegen privatisering stroomnetten

De Algemene Energieraad, een adviesorgaan van de regering, wijst privatisering van de stroom- en gasnetten voorlopig af. De raad acht het ‘te risicovol‘ om de eigendom volledig uit handen te geven. Daarvoor is het publieke belang van de netten te groot.

Dit schrijft de Energieraad in een advies aan de regering dat vandaag uitkomt. Het grootste deel van de stroom- en gasnetten is eigendom van de energiebedrijven Essent, Nuon, Eneco en Delta, die in handen zijn van provincies en gemeenten. Zowel de directies van de bedrijven als hun aandeelhouders wachten al jaren op toestemming van ‘Den Haag‘ om de netten te privatiseren. In de Tweede Kamer bestaat hiertegen echter grote weerstand.

De Energieraad zegt nu dat het nog ‘te vroeg‘ is om een beslissing te nemen. ‘Wij raden de politiek aan om niets te doen waar men later spijt van kan krijgen‘, verklaart voorzitter Peter Vogtländer. ‘De netten vormen een natuurlijk monopolie, dat de cruciale schakel vormt tussen vraag en aanbod op de energiemarkt. Besluiten over zo‘n belangrijk onderwerp kun je pas nemen als je de totale opties voor de sector als geheel hebt afgewogen. Dat is nog niet gebeurd.‘

Een groot knelpunt is volgens Vogtländer de vooralsnog gebrekkige concurrentie op de Europese energiemarkt. De Energieraad waarschuwde vorig jaar al voor het ontstaan van een ‘statische, oligopolistische markt‘ in Europa, die wordt gedomineerd door een klein aantal buitenlandse spelers. In een dergelijke marktomgeving kan private eigendom van de netten een bedreiging vormen voor het publieke belang dat met de energievoorziening is gemoeid, aldus Vogtländer.

Maar de Energieraad vindt het ook niet verstandig om de energiebedrijven te dwingen om hun netwerken te scheiden van hun overige activiteiten. Zo wil oppositiepartij PvdA dat de netten in staatshanden worden gebracht, waarna de overblijvende onderdelen van de bedrijven (productie en verkoop) kunnen worden geprivatiseerd.

Volgens de Energieraad zou dit traject leiden tot een ‘verdere versnippering‘ van de ‘toch al zwakke energiesector‘ in Nederland. ‘Afscheiding van de netten zou de positie van de Nederlandse energiebedrijven verder verzwakken‘, zegt Vogtländer. ‘Daarmee zouden ze een makkelijke prooi worden voor buitenlandse partijen. Met de huidige onzekerheden in de Europese markt moeten we dat niet willen.‘

De privatisering van de netten is sinds april 2001 een heikel politiek punt. De Tweede Kamer dwarsboomde toen de privatiseringsplannen van het paarse kabinet.

Minister Brinkhorst van EZ komt nu in februari met nieuwe voorstellen. Naar verluidt is binnen het kabinet intensief overleg gevoerd over de toekomst van de energienetten, tot dusver zonder resultaat.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.