Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Gaswet niet goed voor milieu

De tuinders vrezen, dat de nieuwe gaswet, waar alle tuinders per 1 januari onder vallen, nadelig werkt voor het milieu.

De reden is de volgende: Volgens de nieuwe gaswet bestaat de toekomstige gasprijs uit een vergoedig voor de energie en een vergoeding voor transport van deze energie. Met name het transportdeel is bij tuinders extreem hoog. Dit is het gevolg van de hoge piek-afnames. Deze piek-afnames zullen door energiebesparing niet verminderen. Energiebesparing heeft vooral betrekking op de afname buiten de pieken. 

De stimulans om zo weinig mogelijk gas te verbruiken is sterk verminderd. Conclusie: "Voor het behalen van de landelijk overeengekomen milieudoelstellingen is de vrije gasmarkt een waardeloos systeem", aldus de tuindersbond.  De milieudoelstellingen zijn afspraken tussen de glastuinbouwsector en de overheid over het terugdringen van het gebruik van energie, bestrijdingsmiddelen en meststoffen.

Ook de vele warmtekrachtinstallaties (wkk) bij tuinders worden onrendabel. Dat is iets wat zich nu al aftekent door de goedkope import van elektriciteit uit het buitenland. Bij deze wkk-installaties wordt elektriciteit opgewekt uit het verbranden van gas waarvan de vrijkomende warmte en CO2 in de kas wordt gebruikt. Ook grootschalige warmtedistributieprojecten in de tuinbouw komen in de gevarenzone, omdat ze nauwelijks meer rendabel zijn.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.