Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Groningen tegen winnen waddengas

De provincie Groningen blijft tegen gasboringen in de Waddenzee. Volgens Gedeputeerde Staten  zijn er vooral op het gebied van verplaatsing van zand door gaswinning te veel onzekerheden, waardoor de gevolgen voor de bodemfauna in de Waddenzee onduidelijk blijven.

Dat heeft CDA-gedeputeerde Bleker onlangs gezegd. GS in Groningen wijken hiermee af van het standpunt van het kabinet en de provincie Friesland. Die provincie sloot zich aan bij het kabinet, dat winning van waddengas onder strikte voorwaarden wil toestaan. Groningen vindt die stap op dit moment onverantwoord.

Toch wil men wel met het kabinet en de betrokken provincies in gesprek blijven. De noordelijke provincie vindt dat er ook los van eventuele gaswinning geïnvesteerd moet worden in de natuur bij de Waddenzee. Een directe koppeling tussen eventuele aardgasbaten en een investeringsprogramma vindt men niet gewenst.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.