Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Land- en tuinbouw vecht tarieven gastransport aan

LTO Nederland en het Productschap Tuinbouw willen dat Westland Infrastructuur BV de voorgenomen tarieven voor het transport van gas in het Westland verlaagt. De landbouworganisaties hebben de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie hierover om een uitspraak gevraagd.

Westland Infrastructuur wil de afschrijvingsduur van de gasnetten verdubbelen en de tarieven voor het gastransport voor dit jaar met 20 procent verhogen. In de praktijk betekent de verhoging dat de glastuinders in het Westland samen jaarlijks 1,5 miljoen euro meer hieraan kwijt zijn. Ook andere gasafnemers zullen meer moeten betalen voor het transport.

Volgens LTO en het Productschap druisen deze plannen in tegen de richtlijnen voor gastranstport, die de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie heeft opgesteld. De organisaties hebben de plannen ter controle daarom aan de Dienst voorgelegd. Eerder al tekenden zij protest aan tegen de verhoging van de regionale gastransporttarieven van Netbeheer Haarlemmermeer. De voorgenomen landelijke tarieven van de Gasunie liggen inmiddels ter controle bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

In het kader van de liberalisering van de energiemarkten gaan afnemers apart betalen voor het gas en voor het transport ervan. Omdat het transport van het gas via het bestaande gasnetwerk moet gebeuren, vinden LTO en het Productschap dat ten aanzien van het transport geen sprake is van liberalisering. Met de voorgenomen verhogingen vinden de twee landbouworganisties dat de distributiebedrijven misbruik maken van hun monopoliepositie.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.