Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Meer windenergie, minder biomassa

Het aandeel duurzame energie in het Nederlandse energieverbruik is in 2006 maar licht gestegen. Dit blijkt uit gegevens die maandag door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend zijn gemaakt.

In 2006 was 2,6 procent van het totale verbruik uit duurzame binnenlandse bronnen afkomstig, tegen 2,4 procent in 2005. De stagnatie is volgens het CBS waarschijnlijk veroorzaakt door het stopzetten van milieusubsidies per 1 juli.

Windenergie groeit fors
De elektriciteitsproductie uit windenergie is in 2006 met een derde gestegen en vormde daarmee 0,7 procent van de Nederlandse energievoorziening. De toegenomen productie van elektriciteit uit windenergie is vooral te danken aan het plaatsen van veel nieuwe grote windmolens, onder andere in Delfzijl en in Flevoland. Ook waaide het in 2006 meer dan in 2005, wat de productie verhoogde.

Meestoken van biomassa daalt
Het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales is in 2006 met ongeveer 5 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In de periode 2003–2005 verviervoudigde het meestoken nog.
In de tweede helft van 2006 halveerde het meestoken. Een reden hiervoor kan zijn de verandering in de subsidietarieven per 1 juli 2006. Over heel 2006 gezien is het meestoken echter nog steeds de techniek met de grootste bijdrage aan de productie van duurzame energie: een derde van het totaal.

Lichte toename duurzame elektriciteitsproductie
Duurzame energie komt voor ongeveer driekwart beschikbaar als elektriciteit. De binnenlandse productie van duurzame elektriciteit steeg van 6,1 procent van het totale elektriciteitsverbruik in 2005 naar 6,6 procent in 2006.

De import van groene stroom bedroeg in 2006 7,9 procent van het Nederlandse elektriciteitsgebruik. Meer dan de helft van de in Nederland verkochte groene stroom is daarmee afkomstig uit het buitenland.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.