Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Minder regen en wind door windmolens in zee

Grote windmolenparken voor de Noordzeekust hebben tot gevolg dat het minder gaat waaien en regenen in de kustplaatsen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

Deze toont aan dat windparken van 10.000 molens met een spanwijdte van bijna 100 meter het klimaat merkbaar beïnvloeden. Door de stuwende werking van de windturbines op de wind ontstaat meer bewolking en neerslag in de directe omgeving van het molenpark. Als gevolg daarvan neemt de hoeveelheid wind en regen aan de kust af.

,,Het effect is te vergelijken met de stuwende werking van een gebergte. Naast de klimatologische veranderingen valt te verwachten dat een grootschalig windmolenpark in de Noordzee ook invloed zal hebben op de golfbewegingen en de getijden‘‘, stellen de onderzoekers.

De windmolenparken die binnenkort in de Noordzee gebouwd gaan worden, zijn nu nog bescheiden van omvang en de effecten op wind- en zeestromingen, golfbewegingen en neerslag daardoor verwaarloosbaar klein. De onderzoekers van de twee universiteiten gaan er echter vanuit dat windmolenparken in de Noordzee binnen 20 jaar voorzien in een belangrijk deel van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte. De overheid streeft naar in totaal 6000 megawatt aan offshore windenergie in het jaar 2020.

,,De mogelijke omvang van het windpark zou 10.000 vierkante kilometer kunnen bedragen: een strook van 150 kilometer noord-zuid en 60 kilometer oost-west, aan de westzijde begrensd door het Engelse Continentaal Plat en aan de oostzijde door een 30 kilometer brede open zone langs de Nederlandse kust.‘‘ In dat gebied zouden vijf- tot tienduizend windmolens met elk een vermogen van vijf megawatt geplaatst kunnen worden.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.