Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Nieuwe subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie

Met ingang van vandaag is de nieuwe subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie van kracht (MEP). De subsidieregeling is bedoeld om de productie van duurzame elektriciteit en elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling (WKK) in Nederland te stimuleren. Uitvoerder van de MEP-regeling is TenneT (de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet). TenneT heeft de uitvoering van de MEP organisatorisch ondergebracht in een dochteronderneming, EnerQ.

De MEP vervangt de voormalige producentenvergoedingen van de Regulerende Energiebelasting (REB) en met de invoering vervalt het tot dan toe geldende fiscale overgangsregime. Het REB-tarief voor duurzame elektriciteit bedraagt met ingang van 1 juli 3,49 eurocent (voorheen 1,75 eurocent).

Duurzame elektriciteitsinstallaties die vanaf 1 januari 1996 in gebruik zijn genomen, komen voor de subsidie in aanmerking. Voor 2003 gelden (gedurende maximaal tien jaar) de volgende subsidiebedragen:

  • Wind op zee, zuivere biomassa in installaties tot 50 MW, waterkracht, getijde- en golfenergie en zon-PV: 6,8 eurocent per kiloWattuur.

  • Wind op land: 4,9 eurocent per kiloWattuur (tot 18.000 vollasturen)

  • Zuivere biomassa in installaties van meer dan 50 MW: 4,8 eurocent per kiloWattuur (hoogte voor maximaal 3 jaar vast)

  • Niet-zuivere biomassa en afvalverbrandingsinstallaties met een minimumrendement van 26%: 2,9 eurocent per kiloWattuur

  • WKK: 0,57 eurocent per kiloWattuur

Meer achtergrondinformatie over de nieuwe regeling is  te vinden op www.mep.ez.nl waar Economische Zaken potentiële aanvragers van subsidie de weg wijst.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.