Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Opzeggen jaarcontract mag maximaal 50 euro kosten


Energieleveranciers mogen maximaal  50 euro in rekening brengen als consumenten hun jaarcontract tussentijds opzeggen. Dit heeft de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) bepaald naar aanleiding van klachten over te hoge opzegvergoedingen.

Contracten met onbepaalde duur mag de consument altijd opzeggen zonder dat de energieleverancier  hiervoor een bedrag in rekening brengt. Te hoge opzegvergoedingen vormen een onnodige belemmering voor het overstappen naar een andere leverancier. De opzegvergoedingen die vanaf 14 maart 2005 gelden staan in de richtlijnen die DTe heeft vastgesteld na consultatie van betrokken partijen.

Als een consument de overeenkomst binnen een jaar opzegt, mag de energieleverancier ook een bedrag van 50 euro rekenen voor een verstrekt cadeau. Voor een contract dat stilzwijgend is verlengd, mag de energieleverancier maximaal  25 euro in rekening brengen. Voor contracten met een looptijd van langer dan een jaar geldt een opzegvergoeding die oploopt met  25 euro per extra half jaar resterende contractduur.

Met deze bedragen zijn volgens de toezichthouder de belangrijkste kosten afgedekt waarmee leveranciers blijven zitten als klanten vroegtijdig opzeggen, zoals reeds ingekochte energie en wervingskosten.

In de richtlijnen is voor kleinzakelijke afnemers een aantal criteria opgenomen waaraan een redelijke opzegvergoeding dient te voldoen. Voor kleinzakelijke afnemers is een andere regeling noodzakelijk omdat deze overeenkomsten sterk kunnen verschillen van die voor consumenten.

Energieleveranciers die opzegvergoedingen hanteren, moeten de vergoedingen uiterlijk 1 juli 2005 opnemen in hun algemene voorwaarden. Per 14 maart j.l. moeten gehanteerde opzegvergoedingen echter al aan de richtlijn voldoen. DTe controleert dit en kan zonodig passende maatregelen nemen door bijvoorbeeld een sanctie op te leggen.

Klik hier voor het document opzegvergoedingen van DTe

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.