Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Regering te optimistisch over elektriciteitsvoorziening

De regering stelt de in Nederland aanwezige capaciteit voor de opwekking van stroom te positief voor. Volgens het ministerie van Economische Zaken (EZ) beschikt Nederland over 20% meer capaciteit dan voor binnenlands verbruik nodig is. In werkelijkheid is Nederland voor stroom nu al afhankelijk van het buitenland.

Dit stellen onderzoekers Teus van Eck en Hans Rödel van de Technische Universiteit Delft. Hun analyse wordt gestaafd door cijfers van hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Tennet, een staatsbedrijf, levert EZ de gegevens over vraag en aanbod op de stroommarkt.

Minister Brinkhorst (EZ) stelde in september dat Nederland zich ‘in de comfortabele positie bevindt dat er voldoende stroomproductiecapaciteit beschikbaar is‘. Volgens de minister beschikt Nederland over 23% ‘overcapaciteit‘ in verhouding tot de vraag. Hij schreef dat in antwoord op vragen van kamerleden naar aanleiding van het dreigende stroomtekort in de zomer.

Maar volgens de Delftse onderzoekers kan de stroomvoorziening nu al niet meer worden gegarandeerd zonder import. ‘Het ministerie interpreteert de cijfers verkeerd.‘ Van Eck en Rödel zeggen hun conclusies te hebben afgestemd met netbeheerder Tennet. Tennet ontkent dat, maar erkent wel dat Nederland reeds afhankelijk is van stroomimport.

Het oplopende tekort aan centrales wordt volgens Van Eck en Rödel veroorzaakt doordat energiebedrijven sinds de liberalisering van de markt nauwelijks meer in productie investeren. ‘De markt functioneert niet goed.‘ Zij voorzien dat over enkele jaren tekorten ontstaan, mede omdat de capaciteit in Frankrijk, België en Duitsland ook achteruitgaat.

Een woordvoerder van EZ zegt desgevraagd dat Brinkhorst niet streeft naar zelfvoorziening. ‘Als het systeem maar werkt.‘ Brinkhorst komt in juni met een notitie over de energievoorziening.

Volgens regeringspartij CDA is het ‘op termijn‘ niet nodig om zelfvoorzienend te zijn, maar ‘op dit moment nog wel‘. Ook oppositiepartij PvdA vindt dat de regering ervoor moet zorgen dat Nederland zijn stroomvoorziening ‘vooralsnog in eigen handen‘ heeft.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.