Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Energie vergelijken

Stilzwijgende verlenging voor energiecontracten straks voorbij

door Jeanet Woldring

Er komt een einde aan het stilzwijgend verlengen van abonnementen en contracten, bijvoorbeeld van energiecontracten. Op 5 oktober 2010 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel "stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij abonnementen en lidmaatschappen" aangenomen.

De nieuwe regels zorgen er onder andere voor dat u in de toekomst minder lang aan een verlenging van een energiecontract vastzit. En dat u sneller kunt opzeggen.

Uitzonderingen
Verzekeringen vallen er niet onder. En ook zijn aparte regels opgenomen voor kranten, die kwartaalabonnementen nog wel stilzwijgend mogen verlengen. Tijdschriften die eens per kwartaal verschijnen, mogen met nog maximaal 1 nummer worden verlengd. Verder gelden de nieuwe regels niet voor verenigingen, maar vallen verenigingsbladen er wel weer onder.

Zijn de nieuwe regels nu al geldig?
Wanneer de nieuwe regels in werking treden is nog niet bekend. Tot die tijd blijven de oude regels gelden. Wij houden u via onze website op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Regels  al wel geldig voor telecomcontracten
Dit wetsvoorstel gaat niet over het verlengen en opzeggen van uw abonnement op telefoon, televisie en/of internet. Die regels zijn op 1 juli 2009 al aangepast. Lees Contracten makkelijker opzeggen.

Zie ook: Verbod op automatische abonnementverlenging (17-10-'07)

->meer info op ConsuWijzer
===
U kent het waarschijnlijk wel. U probeert zich opnieuw te oriënteren om over te stappen en dan krijgt u te horen dat uw contract stilzwijgend verlengd is. En dan is overstappen een dure grap: er hangt u dan een boete van uw leverancier boven het hoofd omdat u contractbreuk pleegt. Dit is met de nieuwe wet verleden tijd: contracten mogen niet langer stilzwijgend worden verlengd. Goed nieuws voor de consument, maar ook een hoop veranderingen in de markt.

Het is goed mogelijk om met drie jaar verlengd te worden wanneer u een driejarig contract hebt gehad. En na een jaar verlengd worden kan ook al een hoop geld kosten, want na een actietarief gaat u automatisch over naar het reguliere – en uiteraard hogere – tarief.

Opzeggen is echter dan vaak geen optie meer, want dan wordt u zogenoemde contractbreuk verweten, en die boetes kunnen oplopen tot twee keer 125 euro. Tweede Kamerlid Van Dam van de Partij van de Arbeid zag dit als één van de problemen in de Nederlandse markt, en heeft daarom een wetsvoorstel ingediend dat stilzwijgend verlengen moet voorkomen.

Leveranciers mogen nu contracten van één jaar wel verlengen, maar na invoering van de nieuwe wet is dat voor onbepaalde tijd. Hierdoor kan u als consument op elk gewenst moment weg bij de leverancier nadat u uw bepaalde tijdscontract heeft afgerond.
===
De contracten voor het afnemen van gas en elektriciteit vallen dus ook onder deze initiatiefwet.

In de energiesector geldt aanvullend dat op ieder moment kan worden opgezegd, zij het dat bij tussentijdse opzegging het energiebedrijf een vergoeding in rekening kan brengen. Deze vergoeding wordt gereguleerd door de NMa (Energiekamer), dat in 2005 regelgeving heeft opgesteld waardoor deze opzegvergoedingen aan een maximum (van ca. 50 euro) zijn gebonden (sinds januari 2008: Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders). Deze vergoedingen gaan uit van de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging van maximaal een jaar.

De indiener acht het denkbaar dat de Energiekamer de opzegvergoedingen aanpast aan de verkorting van de periode waarmee een overeenkomst stilzwijgend kan worden verlengd. Het ligt voor de hand dat deze opzegvergoedingen dan ook navenant lager zullen zijn, omdat immers de gederfde inkomsten voor het energiebedrijf eveneens lager zijn. Deze aanvulling op de algemene regels bestaat nu ook al. In die zin kan geen sprake zijn van verwarring. Dit wetsvoorstel laat juist het BW beter aansluiten bij sectorale wetgeving, zoals de Telecommunicatiewet en de Elektriciteitswet, o.a. door de opzegtermijnen gelijk te trekken

mogelijkheden van verlenging en beëindiging:

1.De eerste mogelijkheid is dat eerst een contract wordt afgesloten voor bepaalde duur (meestal een jaar). Na het eerste contract voor een bepaalde duur, kan het contract worden voortgezet als contract voor onbepaalde duur. Dit contract kan dan te allen tijde worden opgezegd, met een opzegtermijn van ten hoogste een maand (met een uitzondering voor tijdschriften met een lage verschijningsfrequentie, dan geldt drie maanden).

2.Een tweede mogelijkheid is dat het contract na de eerste termijn van bepaalde duur, stilzwijgend wordt verlengd met ten hoogste drie maanden. Daarna kan opnieuw stilzwijgend wordt verlengd met ten hoogste drie maanden, etc, etc. Dat kan alleen bij kranten en tijdschriften.
3.Er is, en was altijd al, ook nog een derde mogelijkheid. Na het eerste contract van bepaalde duur kan de aanbieder een nieuw contract aanbieden voor bepaalde duur. Het verschil met de bovenstaande situatie is dat er dan een actieve wilsbeschikking (meestal een handtekening) nodig is. Veel aanbieders van mobiele telefonie werken op deze manier en bieden bij een nieuw contract voor bepaalde duur vaak een mobieltje aan, gratis of tegen gereduceerd tarief.

Deel dit artikel op:
Gepubliceerd: donderdag 7 oktober 2010

Jeanet Woldring
Jeanet Woldring Algemeen directeur
Ik ben Jeanet, vanaf 2000 werkzaam als directeur voor Bencom, het bedrijf achter Gaslicht.com en Energiewereld.nl. In het Noord-Groningse Usquert is het allemaal begonnen met Bellen.com. Mijn passie is een bijdrage te leveren aan de beste vergelijkingssites op het gebied van telecom, internet, energie, hotelbranche en verzekeringen. Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie is mijn credo.
Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.

Laatste nieuws

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Energiewereld.nl is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.