Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug

Terug naar het nieuwsoverzicht

Toezichthouder wil andere facturering

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) wil dat de opzet en toepassing van het leveranciersmodel op de kleinverbruikersmarkt wordt aangepast. De dienst zegt dit naar aanleiding van een onderzoek door KPMG. Hieruit blijkt dat het huidige leveranciersmodel risico's bevat voor de concurrentie tussen leveringsbedrijven op de kleinverbruikermarkt.

Het 'leveranciersmodel' houdt in dat u als afnemer één rekening krijgt van uw leverancier, waarin niet alleen de leveringskosten zijn opgenomen, maar ook de kosten van de netbeheerder. De toezichthouder hecht veel waarde aan dit zogeheten leveranciersmodel, omdat het mogelijk maakt te switchen van leverancier zonder twee aparte rekeningen te krijgen.

Er zijn twee mogelijkheden wat betreft de facturering van de energierekening: U ontvangt één totaalrekening van uw energieleverancier met daarop de afgenomen energie én de netkosten (leveranciersmodel). Óf u krijgt twee rekeningen: één van uw leverancier voor de afgenomen energie én één van de netbeheerder voor de netkosten (netbeheerdersmodel).

Over de toepassing van het 'leveranciersmodel' (één rekening dus) zijn afspraken gemaakt tussen de leveringsbedrijven en de netbeheerders in de zogenaamde Modelovereenkomsten Leveranciersmodel. Volgens het KPMG onderzoek kunnen deze afspraken leiden tot ongelijke concurrentie tussen bestaande leveranciers en nieuwe leveranciers.

DTe heeft brancheorganisatie EnergieNed verzocht uiterlijk in december 2004 met concrete voorstellen te komen over de belangrijkste aanbevelingen van KPMG.

Wie van de nieuwe energie-aanbieders één rekening stuurt voor leverings- en netwerkkosten, kunt u terugvinden op Gaslicht.com onder detailinformatie bij de aanbieders. Door op de naam van de aanbieder te klikken, ziet u hoe er gefactureerd wordt. Zo ziet u bijvoorbeeld dat Greenchoice  het leveranciersmodel hanteert. Verder zijn er nog  nauwelijks nieuwe aanbieders  die van het leveranciersmodel gebruikmaken.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.