Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

VEMW dient bezwaar in tegen Databesluit DTe

VEMW heeft bezwaar aangetekend tegen het zogenaamde Databesluit van DTe. Dit besluit beoogt de informatievoorziening aan de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet (TenneT) over regel- en reservevermogen te waarborgen.

De reden voor bezwaar is dat het desbetreffende besluit geen rekening houdt met de bijzondere karakteristieken van elektriciteitsproductie door WKK-installaties. De productie van elektriciteit door een WKK-installatie is nauw verbonden met de productie van warmte ten behoeve van het primaire bedrijfsproces. Deze koppeling stelt operationele beperkingen aan de elektriciteitsproductie.

In het besluit wordt, naar mening van VEMW, in de limitatieve opsomming van ‘oorzaken voor niet of verminderde beschikbaarheid van vermogen’, geen rekening gehouden met de niet- of verminderde beschikbaarheid van WKK-vermogen ten gevolge van de warmteproductie ten behoeve van het primaire bedrijfsproces.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.