Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

VROM en VNG eens over toezicht op veiligheid gas- en elektra-installaties

Alle eigenaren van woningen moeten ervoor zorgen dat zij beschikken over een veilige gas- en elektra-installatie. Voor de meest risicovolle woonpanden komt er in eerste instantie een verplichte keuring. Verder gaan partijen een stelsel van gecertificeerde keuringen nader uitwerken. Gemeenten zijn bereid om onder strikte voorwaarden het toezicht op deze keuringen als nieuwe taak op zich te nemen. Dit zijn de belangrijkste afspraken tussen VROM en de VNG. Minister Dekker van VROM heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Aanleiding voor het maken van deze afspraken was de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor (het toezicht op) de veiligheid van gasinstallaties in woningen na twee zware gasexplosies in Den Haag en Rotterdam. Overigens bleek later uit onderzoek dat in beide gevallen de explosie niets te maken had met een onveilige woninginstallatie.

De eigenaar van een woning, verhuurder of eigenaar-bewoner, moet er voor zorgen dat zijn woning over veilige installaties beschikt. Die eigen verantwoordelijkheid is daarom zo belangrijk, omdat aan de buitenkant van de woning niet is af te lezen hoe het met die veiligheid is gesteld. Vanaf december is VROM daarom een massamediale voorlichtingscampagne gestart om vooral huiseigenaren, maar ook huurders, bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor het goed gebruik en onderhoud van de installaties in de woning.

Om de risico.s in de kwaliteit van gas- en elektravoorzieningen op de korte termijn te beperken, zal in eerste instantie een verplichte keuring van evidente risicowoningen worden ingevoerd.

Het is hierbij van cruciaal belang om te komen tot een goede definitie van het begrip .risicowoningen.. Deze definitie zal objectief worden vastgesteld en moet behalve goed toetsbaar ook voor de burger helder moeten zijn. Ligging en ouderdom zullen naast de aard van het gebruik er van, zoals kamerverhuur, criteria vormen.

De kosten voor de keuring en eventuele herstelkosten zijn voor rekening van eigenaar. Over de planning van de wettelijke invoering van de verplichte keuring zal minister Dekker voor het zomerreces een brief naar de Tweede Kamer sturen.

Op basis van nader onderzoek naar de verschillende aspecten die met veiligheid en gezondheid van bewoners in de woning te maken hebben en op basis van risicoanalyses, wordt bepaald of en zo ja, in welk tempo er ook voor andere woningen, een verplichte keuring moet komen.

Met de VNG is afgesproken dat gemeenten de verantwoordelijkheid voor het toezicht op zich nemen als feitelijke nieuwe taak. De door de VNG gestelde voorwaarden hierbij zijn dat de onzekerheden van het toezicht zoveel mogelijk worden verkleind door een stelsel waarin de eigenaar van het pand zelf verantwoordelijkheid neemt, er een verplichte keuring . in eerste instantie alleen voor risicowoningen - wordt ingevoerd en deze keuring ook gecertificeerd wordt. De nieuwe taak van de gemeenten wordt op die manier zo veel mogelijk beperkt. Daarnaast moeten de normale bestuurlijke voorwaarden tussen Rijk en gemeenten van toepassing zijn, waarin de financiële gevolgen van nieuwe taken worden gecompenseerd.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.