Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Weer meer stroomstoringen geregistreerd in Nederland

Nederland is vorig jaar wederom meer getroffen door stroomstoringen. Uit cijfers van de federatie van Nederlandse energiebedrijven EnergieNed is woensdag gebleken dat het aantal storingen met 14 procent is toegenomen tot 16.727.

In 2002 nam het aantal onderbrekingen met een vergelijkbaar percentage toe. EnergieNed schrijft de stijging vooral toe aan een betere registratie van de storingen.

Werkzaamheden in de grond treffen vooral de laagspanningsnetten, ook wel de haarvaten van het systeem genoemd. In deze leidingen vonden afgelopen jaar veruit de meeste onderbrekingen plaats: 87 procent van het totale aantal.

Omdat het daarbij om kleine storingen gaat, werden er per keer minder afnemers getroffen door een onderbreking in de energietoevoer. In het totaal daalde het gemiddeld aantal klanten dat door een storing getroffen werd met 10 procent tot 152. De storingen in de laagspanningsnetten treffen gemiddeld slechts veertien klanten.

Consumenten kunnen schade verhalen bij hun energiebedrijf. ,,Als de schade meer dan 55 euro is, kun je een claim indienen. Stel dat de hele inhoud van je diepvriezer ontdooit. Maar dan moet de storing wel lang duren als je deur gewoon dichthoudt.‘‘ Als een storing langer duurt dan vier uur, komen klanten in aanmerking voor 35 euro als compensatievergoeding.

Een storing in de netten duurde vorig jaar wel wat langer dan in 2002. Gemiddeld hield een onderbreking 88 minuten aan. Dat is 4 minuten meer dan in het voorgaande jaar. Door reorganisaties in de energiesector duurt het soms langer, voordat uitval door storing is verholpen.

Een afnemer heeft doorgaans eens in de drie jaar met een stroomstoring te kampen. Dat komt erop neer dat een klant gemiddeld dertig minuten per jaar geen stroom heeft. Dit gemiddelde is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.

Volgens de beheerder van de landelijke netten Tennet heeft zich in het landelijke hoogspanningsnet geen enkele stroomstoring voorgedaan. ,,Hoogspanningsverbindingen gaan voor het overgrote deel door de lucht en hebben daardoor bijvoorbeeld geen last van graafwerkzaamheden.‘‘ Daarnaast is het hoogspanningsnet uitgevoerd met dubbele lijnen, waardoor de ene lijn de ander kan vervangen bij onderhoudswerk, aldus de organisatie.

Tennet beheert de hoogspanningsnetten van 380 en 220 kV. De zelfstandige overheidsorganisatie wil al langer ook de hoogspanningsnetten vanaf 50 kV in bezit krijgen. Nu is nog 60 procent van het transportnet in handen van vier bedrijven.

Bedrijven moeten als het aan het ministerie van Economische Zaken ligt voortaan begin maart zelf storingen over het voorgaande jaar bij de toezichthouder DTe melden. Nu is die termijn nog november. ,,Die wet is er nog niet‘‘, zei een woordvoerster van DTe. Volgens haar heeft al wel een bedrijf vrijwillig gegevens aangedragen. Daarom kon DTe geen uitspraak doen of de cijfers van EnergieNed kloppen.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken vindt dat de cijfers van EnergieNed niet een heel nieuw licht werpen op de situatie rond stroomstoringen. Niettemin heeft het voorkomen van storingen ,,beleidsprioriteit‘‘. In de nieuwe elektriciteits- en gaswet, die nog behandeld moet worden in de Tweede Kamer, wordt het toezicht op het goed onderhouden van het netwerk aangescherpt.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.