Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Energietarieven

 • Enkeltarief is één tarief. Tegen dat tarief wordt al het energieverbruik afgerekend. Dubbeltarief bestaat uit een normaaltarief en een daltarief. Het daltarief betaalt u 's nachts, in het weekend en tijdens feestdagen. We noemen dit ook wel daluren.

  Het normaaltarief wordt berekend op werkdagen van 7.00 tot 21.00 uur of 23.00 uur. In de ene regio stopt het normaaltarief om 21.00 uur, en in de andere regio om 23.00 uur. De netbeheerder bepaalt of de daluren om 21.00 uur of om 23.00 uur beginnen.

  Enkeltarief is bij de meeste energieleveranciers mogelijk bij een meter met zowel één telwerk als met twee telwerken. Dubbeltarief is alleen mogelijk bij een meter met twee telwerken. Let op: per 1 juli 2021 verdwijnt het toonfrequent signaal. U heeft dan een slimme meter nodig om gebruik te maken van dubbeltarief. 

  • In de TOP 5 gaan we uit van een huishouden met een gemiddeld  jaarverbruik van 3500 kWh en 1500 m³ met een enkele meter in de provincie Noord-Holland (gasregio 1).
  • De geschatte jaarkosten bestaan uit leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten 2020, incl. btw en evt. regiotoeslag gas.
  • Uitgegaan wordt van actuele, landelijk geldende aanbiedingen, waarvan de tarieven transparant zijn gepubliceerd op de site van de leverancier. Eventuele kortingen zijn al verwerkt in de jaarkosten.
  • Actiekortingen die bij een pakket worden aangeboden kunnen variëren op basis van postcode en verbruik.
  • De totale jaarkosten worden vergeleken met de gemiddelde jaarkosten van de 3 grootste energieleveranciers, gebaseerd op contracten voor onbepaalde tijd met variabele tarieven.
  • Indien de kenmerken en prijs van pakketten van dezelfde leverancier nagenoeg identiek zijn, wordt slechts 1 pakket getoond.
  • Indien het tarief van gas en/of stroom variabel is, betekent dit dat het leveringstarief tussentijds kan wijzigen en dat de totale jaarkosten hoger of lager kunnen uitvallen.
  • top-5-gaslicht-mannetje.jpgPrijsverschillen tussen energiepakketten worden alleen veroorzaakt door verschillen in leveringskosten (ca. 50% van de nota).
  • Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie worden bepaald door de overheid en betaald per kWh/m³. De netbeheerkosten zijn regioafhankelijke vaste kosten.
  • Overheidsheffingen en netbeheerkosten zijn gelijk, ongeacht de leverancier.
  • Exclusieve actietarieven en welkomstpremies gelden alleen bij aanmelding via deze website.
  • In de TOP 5 gaan we uit van een gemiddeld  jaarverbruik van 23.000 kWh en 5.500 m³ met een enkele meter in de provincie Noord-Holland (gasregio 1).
  • De geschatte jaarkosten bestaan uit leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten 2020, evt. regiotoeslag gas, alles excl. btw.
  • Uitgegaan wordt van actuele, landelijk geldende aanbiedingen, met een actieve aanmeldmogelijkheid. Eventuele kortingen zijn al verwerkt in de jaarkosten.
  • De totale jaarkosten worden vergeleken met de gemiddelde jaarkosten van de 3 grootste energieleveranciers, gebaseerd op contracten voor onbepaalde tijd met variabele tarieven.
  • Indien de kenmerken en prijs van pakketten van dezelfde leverancier nagenoeg identiek zijn, wordt slechts 1 pakket getoond.
  • Indien het tarief van gas en/of stroom variabel is, betekent dit dat het leveringstarief tussentijds kan wijzigen en dat de totale jaarkosten hoger of lager kunnen uitvallen.
  • Indien bij een pakket verschillende actiekortingen worden aangeboden, wordt in de TOP 5 de laagste actiekorting getoond.
  • Prijsverschillen tussen energiepakketten worden alleen veroorzaakt door verschillen in leveringskosten (ca. 50% van de nota).
  • Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie worden bepaald door de overheid en betaald per kWh/m³. De netbeheerkosten zijn regioafhankelijke vaste kosten.
  • Overheidsheffingen en netbeheerkosten zijn gelijk, ongeacht de leverancier.
  • Exclusieve actietarieven en welkomstpremies gelden alleen bij aanmelding via deze website.
 • Energiebelasting is een belasting op energie die de overheid oplegt. U betaalt energiebelasting omdat energiegebruik slecht is voor het milieu. Door energiegebruik kunnen bijvoorbeeld fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool opraken. En energiecentrales stoten gassen uit die ervoor zorgen dat het warmer wordt op aarde. Door de energiebelasting betaalt u meer geld voor energie.

  De overheid hoopt dat u daardoor zuiniger bent met energie. De hoogte van de energiebelasting wordt bepaald door de overheid. U betaalt de energiebelasting via uw energieleverancier die deze afdraagt aan de Belastingdienst. De overheid heft 2 soorten belasting op het gebruik van energie:

  1. Energiebelasting
  2. Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (per 1-1-2013)
 • Het capaciteitstarief is een tarief dat wordt berekend voor het transport van gas en elektriciteit, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Vanaf 1 januari 2009 worden alle kosten voor het transport van elektriciteit in rekening gebracht via vaste bedragen onafhankelijk van het verbruik.

  Het capaciteitstarief is ingevoerd omdat het beter aansluit op de kosten van het transportnet en voordelen voor de consument met zich meebrengt. Kosten van energietransport zijn namelijk hoofdzakelijk vaste kosten. Door het capaciteitstarief wordt de administratie eenvoudiger. Het dataverkeer tussen de netbeheerder en de leverancier vermindert, waardoor er minder kans is op fouten.

  De invoering van het capaciteitstarief geldt voor alle kleinverbruik elektriciteit aansluitingen t/m 3 x 80 ampère. Het capaciteitstarief voor gas geldt voor alle kleinverbruik gasaansluitingen t/m 170.000 m³ per jaar.

  Voor gas en elektriciteit gelden aparte capaciteitstarieven die te vinden zijn op de website van de ACM.

 • Onder besparing ten opzichte van de gemiddelde jaarkosten verstaan we de gemiddelde jaarkosten voor gas en stroom van de 3 grootste energieleveranciers gebaseerd op contracten voor onbepaalde tijd met variabele tarieven. 

  Dit zijn de zogeheten standaardcontracten waarvan de tarieven halfjaarlijks worden bijgesteld. Meestal per 1 januari en per 1 juli. Consumenten die nog nooit zijn overgestapt van energieleverancier of van energiecontract hebben doorgaans een standaardcontract.

 • De leveringskosten zijn de kosten die de energieleverancier berekent voor de levering van de energie. Deze kosten bestaan uit: 

  • variabele leveringskosten: een bedrag dat u betaalt per kWh elektriciteit of m³ gas. Als u meer energie gebruikt, kost het u meer geld.
  • vaste leveringskosten: een vast bedrag dat u per maand betaalt voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier.

  Regiotoeslag gas:

  Voor gas wordt nog een extra toeslag geheven op de kubieke meterprijs voor het transport van gas. Dit is onderdeel van de leveringskosten. Gas in Nederland komt voor het grootste deel uit Groningen. Vanuit Groningen moet het gas worden vervoerd naar huishoudens in heel Nederland. Voor dat vervoer moet u betalen. Hoe verder u van Groningen af woont, hoe duurder het vervoer wordt en dus ook de regiotoeslag. Energieleveranciers bepalen zelf de hoogte van de regiotoeslag.

 • Meterkosten zijn de kosten voor het beheer en onderhoud van de meter. De overheid heeft als eis gesteld, i.v.m. de liberalisering van de energiemarkt, dat in de facturering de meterkosten apart worden gepresenteerd.

 • Netbeheerkosten worden soms ook wel transportkosten of netwerkkosten genoemd. Netbeheerkosten zijn de kosten die de energieleverancier namens de netbeheerder in rekening brengt. U betaalt netbeheerkosten voor het transport van energie naar uw huis toe. 

  De netbeheerkosten bestaan uit:
  1.Capaciteitstarief en vastrecht
  2.Periodieke aansluitvergoeding
  3.Meettarief

 • Variabele kwartaaltarieven zijn tarieven die ieder kwartaal worden aangepast. Dit is mede het gevolg van seizoensinvloeden. In de winterperiode is de gasprijs doorgaans hoger dan in de zomerperiode. 

  Qurrent is een energieleverancier met variabele kwartaaltarieven (sinds 2014). Een week voor het einde van het kwartaal maakt Qurrent de nieuwe kwartaaltarieven bekend. 

  Let op: om een betrouwbare indicatie van de jaarkosten te geven, hanteren wij het door Qurrent verwachte gemiddelde jaartarief voor de berekening.

 • Vaste leveringskosten zijn onderdeel van de leveringskosten, voorheen 'vastrecht' genoemd. In tegenstelling tot de variabele leveringskosten is het een vast bedrag per maand, ongeacht de hoogte van het verbruik voor de andere kosten van de energieleverancier. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier.

Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur