Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Energie vergelijken

Groene stroom

 • Groene stroom wordt op het energienet gezet en samen met alle andere stroom getransporteerd. Op het energienet is alle elektriciteit hetzelfde en is er geen verschil meer tussen groene en grijze stroom. Daarom vindt de overheid dat de consument het recht heeft om te weten waar de stroom die hij heeft gekozen vandaan komt. 

  De energieleverancier stuurt de klant informatie over de soort stroom die hij het afgelopen jaar heeft geleverd. Deze informatie staat op het stroometiket. Ieder jaar vanaf 1 mei verstrekt de energieleverancier het stroometiket op of bij de jaarafrekening. Het stroometiket (per leverancier, energiecontract en per concern) staat ook op onze vergelijkingssite. Kijk bij 'Over leverancier' of bij pakketdetails.

 • In welk land de groene stroom is opgewekt, is te vinden op het stroometiket. Vanaf 2015 moeten energieleveranciers het land van herkomst noemen waar de geleverde stroom is ingekocht. De overheid vindt dat het voor de consument helder moet zijn wat hij koopt. Daarom heeft de minister aan de energieleveranciers verzocht het stroometiket verder uit te breiden met informatie over de herkomst van energie, gespecificeerd naar binnen- en buitenland.

 • Op het stroometiket meldt de energieleverancier het aandeel (percentage) van elke energiebron die hij heeft gebruikt voor de stroomlevering en de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie met die energiebronnen. Het stroometiket moet ieder jaar na 1 mei op of bij de jaarafrekening worden verstrekt. Het stroometiket is te gebruiken om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

  Stroometiketten gecontroleerd door toezichthouder
  Energieleveranciers worden gecontroleerd door ACM (Autoriteit Consument & Markt). Zij kunnen alleen met de Garantie van Oorsprong aantonen dat de geleverde stroom groen is geweest. Zo’n Garantie van Oorsprong wordt uitgegeven door de overheidsinstantie Certiq. ACM controleert of de energieleverancier bij alle groene stroom die geleverd is, de juiste soort en hoeveelheid Garanties van oorsprong gebruikt.

  Stroometiket per product, per bedrijf en per concern
  Energieleveranciers moeten meerdere stroometiketten maken, zowel per stroomproduct als op bedrijfsniveau. En als de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep moet er ook een stroometiket voor het gehele moederconcern worden verstrekt.

  Land van herkomst
  Vanaf 2015 moeten energieleveranciers ook het land van herkomst noemen waar de geleverde stroom is ingekocht. De overheid vindt dat het voor de consument helder moet zijn wat hij koopt. Daarom heeft de minister aan de energieleveranciers verzocht het stroometiket verder uit te breiden met informatie over de herkomst van energie, gespecificeerd naar binnen- en buitenland.

 • Groene stroom is 'gewone' elektriciteit, maar wordt op een andere manier opgewekt. Groene elektriciteit wordt namelijk op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren:

  • met zonnepanelen;
  • met windmolens;
  • met waterkrachtcentrales;
  • door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval.

  De energieleverancier zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de 'gewone' stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf is niet te merken hoe deze is opgewekt. De groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom.

 • Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. Op de website www.energieakkoordser.nl is de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord te volgen.

  De belangrijkste uitgangspunten van het Energieakkoord:

  - Een besparing van het energieverbruik met 1,5 procent per jaar in de combinatie van nieuwbouw en bestaande huizen, de industrie, de agrarische sector en het overige bedrijfsleven.

  - Opschalen van hernieuwbare energieopwekking. In combinatie met energiebesparing moet in 2020 14%  van alle energie op een duurzame manier worden opgewekt, oplopend naar 16% in 2023.

  - Afbouw capaciteit oude kolencentrales. Per 1 januari 2016 zullen drie centrales uit de jaren tachtig gesloten zijn. De resterende twee volgen op 1 juli 2017.

  - Een verlaging van de CO2-uitstoot in mobiliteit en transport van 17% ten opzichte van 1990 in 2030, oplopend naar een reductie van 60% in 2050.

  - Het verzilveren van werkgelegenheidskansen. Ingezet wordt op ten minste 15.000 extra arbeidsplaatsen in de periode 2014 tot en met 2020 in de bouw en de installatiesector en op termijn in de duurzame energiebranche.

 • In Nederland zijn er een flink aantal energiebedrijven die groene stroom leveren. In de energievergelijker kan bij 'soort energie' gekozen worden voor 'groen'.

 • Energieleveranciers moeten ieder jaar meerdere stroometiketten maken, zowel per stroomproduct als op bedrijfsniveau. En als de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep moet er ook een stroometiket voor het gehele moederconcern worden verstrekt.

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verwoordt het als volgt:

  Stroometiket per stroomproduct
  De energieleverancier meldt op of bij de rekening aan de eindafnemer het aandeel (percentage) van elke energiebron die de leverancier heeft gebruikt voor levering aan die afnemer en de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie met die energiebronnen.

  Stroometiket voor het gehele leveringsbedrijf
  De leverancier meldt:
  1. elk jaar de opwekkingsgegevens van de door hem in het voorgaande kalenderjaar aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit op zijn website voor eindafnemers, en;
  2. a) uiterlijk in de periode vanaf 1 mei van elk kalenderjaar tot 1 mei van het daaropvolgende jaar de opwekkingsgegevens van de door hem in het kalenderjaar voorafgaand aan die periode aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit op of bij de rekening en in het promotiemateriaal, of;
  b) op of bij de rekening, de opwekkingsgegevens van de door hem in de periode waarop die rekening betrekking heeft aan zijn eindafnemers geleverde elektriciteit.

  Stroometiket voor het gehele moederconcern
  Indien de energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep als bedoeld in art. 2:24b BW, worden tevens de opwekkingsgegevens van de groep als geheel vermeld op of bij de rekening aan de eindafnemer, alsmede op aan de eindafnemer geadresseerd promotiemateriaal.

  De geleverde elektriciteit moet hierbij worden uitgedrukt in het aantal kilowatturen, uitgesplitst naar energiebronnen, onder vermelding van het procentuele aandeel van elke energiebron in zijn totale brandstofmix.

  De opwekkingsbronnen die moeten worden onderscheiden zijn kolen, aardgas, nucleaire energie en de hernieuwbare energiebronnen wind, zonne-energie, waterkracht, biomassa en overige hernieuwbare energiebronnen.

  Ook het percentage geleverde elektriciteit waarvoor de opwekkingsbron onbekend is moet worden vermeld, uitgesplitst naar geïmporteerde en overige elektriciteit.

  Op ieder stroometiket worden de milieugevolgen, in termen van uitstoot van koolstofdioxide en van radioactief afval, vermeld, als gevolg van elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen, veroorzaakt door de totale brandstofmix die de leverancier in het voorafgaande jaar heeft gebruikt, met uitzondering van ‘onbekend’. Het etiket kan deze informatie direct vermelden, maar mag ook verwijzen naar een bron waar deze informatie voor iedereen toegankelijk is.

 • Ja, de overheid controleert de stroometiketten ieder jaar.

Ontdek hoeveel u kunt besparen op uw energierekening

Energie vergelijken is simpel en binnen 3 stappen te regelen

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Energiewereld.nl is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.