Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Zit ik zonder energie als de leverancier failliet gaat?

Nee, je zit nooit zonder energie als je energieleverancier failliet gaat. Je bent altijd verzekerd van levering van energie. Bekijk er meer over in de video.

Als je energieleverancier failliet gaat, val je automatisch terug op een tijdelijke noodleverancier. Hiervan ontvang je binnen drie werkdagen bericht. Vervolgens kun je zelf binnen drie maanden beslissen of je alsnog voor een andere energieleverancier wilt kiezen of dat je een contract voor bepaalde tijd met deze tijdelijke energieleverancier wilt afsluiten.

Je zult in ieder geval vanzelf een brief ontvangen van deze tijdelijke energieleverancier waarin wordt aangegeven welke keuzes je kunt maken.

Stroomstoring

Als je naar aanleiding van een storing in de elektriciteit- of gasvoorziening een klacht hebt, dan is niet je energieleverancier, maar je netbeheerder het eerste aanspreekpunt. Je netbeheerder verzorgt namelijk het transport van de energie. Er is dan ook een netbeheerder voor elektriciteit en een netbeheerder voor gas.

Je blijft bij dezelfde netbeheerder als je overstapt op een andere energieleverancier. De energie wordt dan getransporteerd door dezelfde netbeheerder als nu. De netbeheerder blijft verantwoordelijk voor het transport van energie en voor het onderhoud en het oplossen van storingen met betrekking tot het elektriciteits- en gasnetwerk.

Betrouwbaarheid elektriciteitslevering in Nederland hoog In 2008 had een huishouden in Nederland gemiddeld slechts 22 minuten geen stroomtoevoer. Daarmee was het aantal storingsminuten 6 minuten lager dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. De betrouwbaarheid van de Nederlandse stroomvoorziening is hoog vergeleken met andere Europese landen, zo blijkt uit cijfers van de Europese toezichthouders.

Verschil netbeheerder en energieleverancier

Een netbeheerder is een bedrijf dat op grond van de wet is aangewezen voor het beheer van een net. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Je kunt niet voor een andere netbeheerder kiezen. Het netwerk ligt immers vast.

Een energieleverancier levert de energie die je thuis of in je bedrijf gebruikt. Een energieleverancier koopt deze energie in bij producenten of tussenhandelaren. Sinds 1 juli 2004 kunt je zelf je energieleverancier kiezen. De energieleverancier dient overigens wel over een vergunning te beschikken.

Stroomstoring melden

Je kunt een storing in de gas- en/of stroomlevering of een gaslucht melden bij het nationaal storingsnummer Gas en Stroom. Dit nummer is gratis: 0800-9009. Je melding komt dan direct terecht bij je lokale netbeheerder voor gas en/of stroom. Die kan dan gelijk maatregelen nemen.

Het Nationale Storingsnummer Gas en Stroom geldt uitsluitend voor melding van storingen in de levering van gas en/of stroom. Inpandige storingen, dus de storingen in je eigen installatie, moet je zelf oplossen, zonodig met inschakeling van een installateur. Bij twijfel over de oorzaak van een gaslucht moet je dit altijd melden via het storingsnummer.

Schadeclaim

Huishoudens hebben recht op een bedrag van minimaal € 35 na een stroomstoring die meer dan vier uur geduurd heeft. Na elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt, wordt dit bedrag met euro verhoogd.

Indien je schade hebt geleden als gevolg van een stroomstoring of onderbreking in de stroomvoorziening dan kun je bij je netbeheerder een schadeclaim indienen. Je netbeheerder heeft in de algemene voorwaarden omschreven in welke gevallen deze aansprakelijk gesteld kan worden voor geleden schade.

Indien je een aansluiting hebt van groter dan 3 x 25A (Ampère ) en maximaal 3 x 80A (voornamelijk kleinzakelijke klanten) is de regel anders. Raadpleeg hiervoor je netbeheerder of de website van de Energiekamer.

Meer energievideo's