Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Opzegvergoeding zakelijke energiepakketten

Je kunt je zakelijke energiecontract op een aantal momenten opzeggen: als het contract afloopt, als het eigenlijk al afgelopen zou zijn, of vóórdat het contract afloopt. In het laatste geval moet je waarschijnlijk een opzegvergoeding betalen. Hieronder staat wat je in die situatie maximaal hoeft te betalen.

Je zakelijke energiecontract loopt af

Als je stopt wanneer je zakelijke energiecontract afloopt, hoef je niets te betalen. Je moet wel op tijd aangeven dat je op die datum wilt stoppen. Bij zakelijke energiepakketten is de opzegtermijn soms dertig dagen, maar kan ook drie tot zes maanden zijn. Het is daarom belangrijk hiervoor de voorwaarden van je contract door te lezen.

U stopt voordat uw energiecontract afloopt

Je energieleverancier mag je dan een 'redelijke opzegvergoeding' in rekening brengen. Hoeveel dat is, hangt af van het energiecontract dat je hebt en van het moment waarop je stopt. In de Elektriciteitswet en in de Gaswet wordt vermeld wat onder redelijke opzegvergoeding wordt verstaan en aan welke regels energieleveranciers zich moeten houden. Voor kleinzakelijke afnemers gelden er andere regels dan voor consumenten.

Redelijke opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat er sprake is van een redelijke opzegvergoeding voor kleinzakelijke afnemers als deze voldoet aan een van drie onderstaande criteria:

  • Maximaal 15% van de resterende (verwachte) waarde van de overeenkomst.
  • Het verschil tussen de waarde van de overeenkomst op basis van de marktprijs op het moment van beëindigen en de resterende waarde van de overeenkomst, plus een administratieve vergoeding van maximaal 50 euro.
  • Maximaal 100 euro per niet uitgediend jaar.

Verder vindt de ACM een opzegvergoeding niet redelijk als het contract tussentijds wordt beëindigd in de periode van 2 weken vóór tot 2 na de afloopdatum.

Het kan ook zijn dat je energieleverancier je een opzegvergoeding laat betalen conform de regels die gelden voor consumenten. Welke optie voor jou geldt, kun je nalezen in je energiecontract of in de algemene voorwaarden van je energieleverancier.

Geactualiseerd: 11-12-2013