Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Energie vergelijken

Disclaimer

Geactualiseerd: 25-08-2014

Energiewereld.nl heeft als doel consumenten, instellingen en MKB onafhankelijk en objectief te informeren over de diensten en tarieven van de Nederlandse energiebedrijven. Gratis aanmelding via deze site is mogelijk voor veel aanbieders.

Onafhankelijk en objectief

Energiewereld.nl:

  • Is niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf
  • Geeft aanbieders geen enkele zeggenschap over de activiteiten en over de getoonde informatie op de site
  • Heeft er geen enkel voordeel bij om een bepaalde aanbieder met voorrang te behandelen
  • Toont in haar vergelijkingen ook aanbieders met wie zij geen samenwerking heeft, ook als deze als beste uit de vergelijking komen

Marktdekking

Energiewereld.nl tracht zo compleet mogelijk te zijn d.w.z. de energieleveranciers met samen meer dan 95% marktaandeel worden vergeleken. Energiewereld.nl verstrekt de meest actuele gegevens over vrijwel alle contracten voor gas en stroom, alsmede voor combiproducten (gas + stroom).

Actualiteit

Energietarieven veranderen regelmatig. Een betrouwbare vergelijking is daarom alleen te maken op grond van de meest actuele gegevens. De tariefinformatie in de Energiewereld.nl database wordt zo vaak als nodig is ververst, en is dus altijd actueel. De informatie op telecomgebied op Energiewereld.nl wordt dagelijks of zo vaak als nodig is, geactualiseerd. Tref je onjuiste informatie aan? Laat het ons weten.

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Benergy kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Energiewereld.nl ontleent de informatie over de geldende tarieven aan de websites van de energiebedrijven of tariefinformatie van de aanbieders en kan daarom voor de juistheid van de weergegeven tarieven niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing naar een andere aanbieder over te stappen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door Energiewereld.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

Als door een kennelijke typefout of een technische storing het tarief of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven informatie is besteld, kan de aanbieder weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven tarieven of voorwaarden.

Wet koop op afstand

Indien je een dienst om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden. Energietarieven worden belast met 21% btw. Consumentenprijzen zijn altijd inclusief btw en worden als zodanig weergegeven op deze site.

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benergy B.V.


Gepubliceerd: dinsdag 13 november 2012

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Energiewereld.nl is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.