Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Privacybeleid Energiewereld.nl

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Benergy, onderdeel van Bencom BV, houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

De verwerkingen van persoonsgegevens door Benergy BV zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer M1202931.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Verantwoordelijke: Benergy BV ("Benergy"), gevestigd te Usquert (Nederland), Wadwerderweg 10.
 • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Actief verstrekte informatie

Als je je gratis aanmeldt, verstuur je je (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en bank- en/of girorekeningnummer) naar Benergy via een beveiligde verbinding waardoor anderen jouw gegevens niet kunnen inzien.

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stel je, wellicht zonder dat je je daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over jou te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van de computer waarmee je over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die je gebruikt en de internetpagina's die je bekijkt. Benergy kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina's verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina's veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

Benergy maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die energiecontracten vergelijken worden opgeslagen in cookies. Stel dat je alleen stroomcontracten wenst te vergelijken, dan zorgt de cookie ervoor dat je dat niet telkens opnieuw hoeft door te geven. Ook voor bijvoorbeeld het inloggen op het forum worden cookies gebruikt om je gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden, of voor de social media functionaliteiten op de sites.
 • Meetcookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst. Ook kunnen cookies worden geplaatst om te meten hoeveel bezoekers van websites van partners vandaan komen.
 • Advertentie cookies: vanuit verscheidene banners op de Benergy sites kunnen cookies geplaatst worden die ervoor zorgen dat de bezoeker relevantere advertenties te zien krijgt.

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die je hebt ingevuld op de site. Verder worden vanuit meetcookies, cookies voor social media en advertentiecookies gebruiker-id's geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina's je bent geweest. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Benergy kan cookies daarom niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Benergy. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google en eventuele partners benaderd worden. Meer informatie over de Google Analytics cookies. De cookies die geplaatst worden voor social media kunnen door die aanbieders en eventuele partners gelezen worden (zie hiervoor het privacybeleid van Google+ en YouTube). De cookies geplaatst door advertenties kunnen ingezien worden door de adverteerder (rechtstreeks of via een mediabureau). Benergy heeft geen toegang tot persoonsgegevens in de meetcookies, social media cookies of advertentiecookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe je cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vind je in de Help-functie van je browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De door jou verstrekte gegevens worden gebruikt voor de nieuwsbrief of Contractwizard of worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden naar de door jou gekozen energieleverancier om je bestelling te behandelen. Indien je ook je e-mailadres hebt ingevuld, informeert Benergy je per omgaande d.m.v. een e-mail of je aanmelding is binnengekomen.

De gegevens worden gebruikt om:

 • De aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden.
 • Een herinneringsmailtje te sturen voor het aflopen van je energiecontract.
 • Je aanvraag voor energiediensten af te kunnen handelen en je te kunnen informeren over het verloop daarvan.
 • Aan wet- en regelgeving te voldoen.

Bewaren van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens, die je verstrekt voor een aanvraag voor diensten worden bij Benergy niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Benergy verstrekt je gegevens onder geen beding aan enige andere partij behoudens voor zover de behandeling van aanmeldingen of wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt. De door jouw gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van je gegevens door hen verwijzen wij naar de toepasselijke privacyverklaring van deze aanbieder.

Recht van inzage en correctie

Je hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Benergy over jou in bezit heeft. Je hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. Je kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door een brief te sturen naar: Benergy BV, Postbus 150, 9780 BD Voorthuizen. Vermeld in de brief je volledige adres (ook evt. e-mailadres) en je verzoek tot inzage. Je ontvangt dan zo snel mogelijk van ons een overzicht. Hiervoor brengen wij je per keer € 5,- in rekening.

Recht van verzet

Als je niet langer prijs stelt op onze informatie of als je je toestemming voor het gebruik van je e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kun je dit schriftelijk doorgeven via het contactformulier op de website of de afmeldbutton gebruiken onderaan de ontvangen correspondentie. Binnen een maand stopt de informatievoorziening waarvoor je je hebt afgemeld.

Indien je de registratie bij Benergy beëindigt, zullen je persoonsgegevens op jouw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen.

Geheimhouding

De medewerkers van Benergy, Benergy zelf en zij die in opdracht van Benergy toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Benergy verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Zodra je op een beveiligde gedeelte van de site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Benergy maakt hierbij gebruik van de SSL (Secure Socket Layer). Deze op internet gangbare techniek wordt door veel websites gebruikt om op een veilige, versleutelde manier gegevens uit te wisselen.

SSL zorgt ervoor dat de informatie tussen je pc en Benergy is gecodeerd. Een eigenschap van SSL is dat gegevens worden versleuteld met een digitale sleutel. Deze sleutel is aanwezig in het certificaat dat je browser ontvangt zodra je gebruikmaakt van het beveiligde gedeelte van Bencom (https).

Om te kunnen garanderen dat de ontvangen sleutel ook echt afkomstig is van Benergy BV (en niet van een hacker) maakt Benergy gebruik van een Certificate Authority (CA). Bij Benergy is dit Globalsign. Globalsign getuigt dat het ontvangen certificaat (met hierin de sleutel) ook écht van Benergy afkomstig is.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Dit privacybeleid is 19 juni 2003 in werking getreden. Benergy behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kun je sturen via ons contactformulier.

Geactualiseerd: 15-05-2018