Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Energie vergelijken

Privacybeleid Benergy BV

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Benergy BV, onderdeel van de Bencom Group, houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Benergy: Benergy BV, de verantwoordelijke, gevestigd te Voorthuizen (Nederland), Mandenvlechterslaan 14h.
 • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Actief verstrekte informatie

Als jij je gratis aanmeldt, verstuur jij jouw (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en bank- en/of girorekeningnummer) naar Benergy via een beveiligde verbinding waardoor anderen je gegevens niet kunnen inzien.

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stel je, wellicht zonder dat jij je daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over jou te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van de computer waarmee je over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die je gebruikt en de internetpagina's die je bekijkt. Benergy kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina's verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina's veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

Benergy maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die energiecontracten vergelijken worden versleuteld opgeslagen met een unieke sleutel op onze server. Deze unieke sleutel wordt in je cookie opgeslagen. Stel dat je alleen stroomcontracten wenst te vergelijken, dan zorgt de cookie ervoor dat je dat niet telkens opnieuw hoeft door te geven.
 • Meet cookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van bijvoorbeeld Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst.

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die je hebt ingevuld op de site. Verder wordt vanuit meetcookies gebruiker-id's geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina's je bent geweest. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Benergy kan cookies daarom niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Benergy. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google benaderd worden. Google gebruikt cookies om te onthouden dat je onze website hebt bezocht. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of lees meer over het beheren van Google-advertenties.

Met onderstaande partijen werkt Benergy samen en verzorgt een cookie:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Benergy heeft geen toegang tot gegevens in de meetcookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe je cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vind je in de Help-functie van je browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De gegevens worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden naar de door jou gekozen energieleverancier om jouw bestelling te behandelen. Indien je ook je e-mailadres hebt ingevuld, informeert Benergy je direct met een e-mail dat je aanmelding is binnengekomen.

De gegevens worden gebruikt om:

 • De aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden.
 • Een herinneringsmailtje te sturen voor het aflopen van je energiecontract.
 • Je aanvraag voor energiediensten af te kunnen handelen en je te kunnen informeren over het verloop daarvan.
 • Bij een overstap twee mails te sturen waarin je gevraagd wordt een review achter te laten.
 • Nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen.
 • Onze diensten te kunnen analyseren, onderhouden, verbeteren en beschermen.
 • Aan wet- en regelgeving te voldoen.

Wanneer je een vergelijking wilt maken, en daarvoor je postcode en huisnummer invult op onze site, is het mogelijk dat wij de EAN-CODE opvragen bij EDSN.

Bewaren van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden bij Benergy niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Benergy verstrekt je gegevens niet aan enige andere partij behalve voor de behandeling van aanmeldingen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden alleen gebruikt voor de in deze verklaring omschreven doelen. De door jou gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de AVG. Voor de behandeling van je gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Aanmelding

De gebruikersgegevens worden door Salesforce verwerkt, ons systeem waar alle aanmeldingen in terechtkomen. 

Voor onze nieuwsbrief maken we gebruik van de diensten van Mailplus.

Recht van inzage en correctie

Je heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die Benergy over jou in bezit heeft. Je hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.

Je kunt deze gegevens opvragen door een e-mail te versturen vanaf het e-mailadres waarvan je de gegevens wilt inzien of wijzigen. Stuur deze e-mail naar privacy@energiewereld.nl. Je ontvangt dan binnen vier weken van ons een overzicht.

Recht van dataportabiliteit

Je hebt altijd het recht om de gegevens die bij Benergy bekend zijn over te laten dragen aan een andere organisatie. Je kunt dit verzoek via e-mail doen door te mailen naar: privacy@energiewereld.nl.

Recht van bezwaar en vergetelheid

Als je niet langer prijs stelt op onze informatie of als je jouw toestemming voor het gebruik van je e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kun je dit schriftelijk doorgeven via het contactformulier op de website of de afmeldbutton gebruiken onderaan de ontvangen mail. Binnen een maand stopt de mail waarvoor jij je hebt afgemeld.

Indien je de registratie bij Benergy beëindigt, zullen je persoonsgegevens op jouw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden.

Geheimhouding

De medewerkers van Benergy, Benergy zelf en zij die in opdracht van Benergy toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens tenzij zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Benergy verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Zodra je op een beveiligd gedeelte van de site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Benergy maakt hierbij gebruik van SSL (Secure Sockets Layer). Deze op internet gangbare techniek wordt door veel websites gebruikt om op een veilige, versleutelde manier gegevens uit te wisselen.

SSL zorgt ervoor dat de informatie tussen jouw pc en Benergy is gecodeerd. Een eigenschap van SSL is dat gegevens worden versleuteld met een digitale sleutel. Je browser ontvangt een certificaat met de sleutel als je naar een https-site gaat.

Om te kunnen garanderen dat de ontvangen sleutel ook echt afkomstig is van Benergy BV (en niet van een hacker) maakt Benergy gebruik van een Certificate Authority (CA). Bij Benergy is dit GlobalSign. GlobalSign getuigt dat het ontvangen certificaat (met hierin de sleutel) ook écht van Benergy afkomstig is.

De website is gehost bij Microsoft Azure in Nederland.

Vraag, tip of klacht?

Heb je een vraag, tip of klacht aan Benergy met betrekking tot (jouw) privacy? Je kunt ons bereiken op privacy@energiewereld.nl. Als wij er samen toch niet uitkomen dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Dit privacybeleid is 19 juni 2003 in werking getreden. Benergy behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden je aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kun je sturen via ons contactformulier.

Geactualiseerd: 24-04-2019


Gepubliceerd: dinsdag 13 november 2012

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Energiewereld.nl is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.