Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terugleveren en salderen

Voordelig en duurzaam je eigen stroom opwekken staat volop in de belangstelling. Maar hoe zit het met stroom die je niet gebruikt? En hoe gaat terugleveren en het salderen van stroom nou precies in zijn werk?

Wat is salderen?

Op je energierekening staat hoeveel stroom je geleverd hebt gekregen van je energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die je hebt terug geleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Je moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee de leverancier je elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. De regels voor saldering en terugleververgoeding gelden alleen als je een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting van maximaal 3x80 Ampère. Je energieleverancier kan je vertellen welke aansluiting je hebt. Heb je een grotere aansluiting dan 3x80 Ampère? Dan kun je met een energieleverancier zelf afspraken maken over het salderen.

Salderingsregeling 

Als zonnepaneelbezitter krijg je voor stroom die je aan het net levert  evenveel als je betaalt voor de stroom die je afneemt. De geleverde stroom wordt dus tegen de afgenomen stroom weggestreept. En dat zou zo blijven tot 2023. In het regeerakkoord Rutte III staat echter dat het kabinet in 2020 een opvolger van de salderingsregeling wil invoeren. Als alternatief wordt een terugleversubsidie genoemd. Lees: Terugleversubsidie gaat salderingsregeling vervangen.

Hoe werkt salderen?

Per 1 januari 2014 zijn de regels voor salderen en terugleveren veranderd. De wet is daarvoor aangepast: art. 31c elektriciteitswet 1998. De belangrijkste wijziging is dat je voorheen tot 5000 kWh teruggeleverde elektriciteit van je eigen verbruik mocht aftrekken. Nu is de salderingsgrens de hoeveelheid energie die je van de energieleverancier geleverd hebt gekregen. Dat kan dus ook meer dan 5000 kWh per jaar zijn. Je kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die je geleverd hebt gekregen. Hoe hoog je salderingsgrens is vind je terug op je energierekening.

Voorbeeld 1
Je energieleverancier levert je 3500 kWh. Je zonnepanelen leveren 2000 kWh op. Daarvan gebruik je zelf 1000 kWh. Je levert dan 1000 kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 3500 kWh. Van de 3500 kWh wordt de door jou terug geleverde energie 1000 kWh afgetrokken. Je moet nog voor 2500 kWh betalen.

Wanneer krijg je een terugleververgoeding?

Lever je meer terug dan je energieleverancier levert? Dan krijg je een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Je energieleverancier moet je hiervoor een redelijke terugleververgoeding geven. Hij mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is. Wel ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

Houd er rekening mee dat 7 cent per kWh al redelijk kan zijn. Het is daarom uit financieel oogpunt niet aan te raden meer zonnepanelen te installeren dan je nodig hebt om je eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. Voor een gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 3500 kWh komt dat neer op zo'n 16 panelen met elk een capaciteit van 250 wattpiek.

Voorbeeld 2
Je energieleverancier levert je 500 kWh. Je zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruik je zelf 1000 kWh. Je levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door jou terug geleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die over blijft ontvang je een terugleververgoeding (bron: Consuwijzer.nl).

Terugleververgoeding en btw

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen tegenwoordig als ondernemer. Dat betekent dat je de betaalde btw over de aanschaf terug kunt vragen. Je moet je dan bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. In dat geval zal je btw moeten betalen over de terugleververgoeding en de leverancier verzoeken om de terugleververgoeding inclusief btw uit te keren. Een aantal energieleveranciers betaalt de terugleververgoeding altijd inclusief btw, dus ook zonder dat je daarvoor een verzoek hebt ingediend. In onze Energievergelijker gaan wij standaard uit van een terugleververgoeding exclusief btw. Ook over het eigen verbruik moet btw worden betaald. Bekijk het stappenplan hoe je de btw terugvraagt. Zie ook wat de Belastingdienst hier over zegt. 

Forse verschillen bij energieleveranciers

Als je gaat investeren in zonnepanelen of je hebt al een dergelijke installatie, dan loont het om kritisch te kijken naar de voorwaarden rond saldering en teruglevering in het kader van het sluiten of vernieuwen van je energiecontract. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zijn er grote verschillen. Niet alleen in de wijze van verrekenen bij een dubbele meter, maar ook in terugleververgoedingen.

Heb je een dubbele meter met normaal- en daltarief?

Energieleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. Sommige leveranciers strepen alle opgewekte energie weg tegen alle verbruikte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. Een deel van de leveranciers kiest er echter voor om het verbruik apart te salderen voor de normaal- en dalperiode.

Zonnepanelen wekken overdag vaak veel stroom op, terwijl je dan minder energie verbruikt. Je levert dus per saldo stroom tijdens de normaaluren terug aan het net. Voor de teruggeleverde energie krijg je een vergoeding, maar die is exclusief energiebelasting. ’s Avonds verbruik je vaak meer energie dan zonnepanelen opwekken. Voor de energie die je dan extra nodig hebt van je leverancier betaal je de volle mep, oftewel het all-in tarief inclusief energiebelasting. 

Uit eigen onderzoek in 2014 bleek dat vier energieleveranciers de opgewekte zonne-energie op een ongunstige manier verrekenen. Achteraf bleken er interpretatieverschillen te zijn ontstaan met betrekking tot het salderen van opgewekte zonne-energie bij een dubbeltelwerk. Wij betreuren het dat er ondanks zorgvuldig navragen bij leveranciers verschillen zijn ontstaan. We hebben de wijze van salderen bij dubbel telwerk aangepast. Goed nieuws dus voor zonnepaneelbezitters die klant zijn bij Delta, Energiedirect, ENGIE en NLE. 

Dat wij leveranciers en zonnepaneelbezitters wakker geschud hebben met dit onderzoek, mag duidelijk zijn. Er valt nog veel te verbeteren in de wijze waarop energieleveranciers klanten uitleggen hoe ze salderen.

Overzicht saldering en terugleververgoeding

Leverancier Wijze van salderen
bij dubbeltelwerk
Enkel tarief mogelijk
bij dubbel telwerk?
Terugleververgoeding per kWh over de netto teruglevering
anode.gif Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
budgetenergie.gif Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
delta.gif Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding. * ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
e-on.gif Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik. ja  7 ct per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding. * ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
eneco.gif Opwekking wordt bij elkaar opgeteld, eerst tegen het piekverbruik gesaldeerd de rest tegen dalverbruik. ja 9,2 cent per kWh excl. btw
energiedirect.gif Opwekking wordt bij elkaar opgeteld: eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. ja 6 ct. per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*  nee Tot 5000 kWh: het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Vanaf 5000 kWh: 75% van het kale leveringstarief conform contract excl. btw
essent.gif Opwekking wordt bij elkaar opgeteld: eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. ja 7 ct. per kWh excl. btw
greenchoice.gif Alle telwerken afgerekend tegen het leveringstarief. ja 11 ct. per kWh excl. btw tot max. van 10.000 kWh**
greenfoot.gif Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
huismerk-energie.gif Alle verbruikte en opgewekte stroom wordt afgerekend tegen enkeltarief, ook al is er een dubbele meter.  ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
hvc.gif Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* nee Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
main-energie.gif Opwekking wordt bij elkaar opgeteld: eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. normaaluren: 5 ct. per kWh excl. btw; 
daluren: 3 ct. per kWh excl. btw
enkeltarief 4,5 ct. per kWh excl. btw
nederlandse-energie-maatschappij.gif Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Logo-Noordelijklokaalduurzaam.jpg Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
nuon.gif Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik. ja 7 ct. per kWh excl. btw
oxxio.gif Opwekking wordt bij elkaar opgeteld: eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. ja Het kale enkeltarief conform contract excl. btw
powerpeers.gif Alle verbruikte en opgewekte stroom wordt afgerekend tegen enkeltarief, ook al is een dubbele meter ja

Tot 5000 kWh: 11 ct. per kWh excl. btw

V.a. 5000 kWh: 5 ct. per kWh excl. btw

Onbekend ja Tot 1500 kWh: 12 ct. per kWh excl. btw
Vanaf 1500 kWh: het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen 
dalverbruik, en vice versa
ja 10 ct per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Is in de normaaluren meer verbruikt dan opgewekt, dan wordt de opwekking bij elkaar opgeteld, eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. Is in de normaaluren meer opgewekt dan verbruikt, dan wordt restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding (waarbij het ontvangen bedrag voor de normaaluren nooit meer wordt dan wat u voor de daluren betaalt). Energiebelasting totaalverbruik wordt gesaldeerd met energiebelasting totaal opgewekte energie.  ja 6 ct. per kWh incl. btw. Bij Vandebron Zonnecollectief 10,5 ct. per kWh incl. btw.
vrijopnaam.gif Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik. ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw

* De energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht. Opgewekte energie in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen.
** Per 1 januari 2016 is de margeregel vervangen door een terugleververgoeding van 11 cent per netto teruggeleverde kilowattuur. Bij netto teruglevering hoger dan 10.000 kWh per jaar wordt de vergoeding over het geheel aan netto teruglevering gelijk aan het kale leveringstarief. Dit geldt zowel voor klanten met een analoge als digitale meter. 

Teruglevering: de stroom die je opwekt en teruglevert aan het net. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘invoeden in het net’.
Netto teruglevering: als je meer stroom teruglevert dan verbruikt blijft er na de saldering een ‘netto teruglevering’ over.
Het kale leveringstarief: het leveringstarief conform de leveringsovereenkomst zonder energiebelasting, opslag duurzame energie en btw.

Je installatie registreren

TerugleverenWanneer je terug gaat leveren, is het van belang je installatie te laten registreren bij je netbeheerder.  Anders kom je namelijk niet in aanmerking voor een financiele vergoeding wanneer je meer opwekt dan je zelf verbruikt.

Heb je zonnepanelen geïnstalleerd, ga dan naar de website energieleveren.nl: hier staat duidelijk hoe je je installatie kunt registreren, zodat je zeker weet dat de teruglevering geen problemen oplevert. Je netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren.

Eisen aan de meter

Heb je nog een stroommeter met een draaischijf en een of twee telwerken? Deze zogenaamde analoge SalderenFerraris-meter loopt bij het terugleveren vanzelf terug. In dat geval saldeert de meter dus zelf al. Ga je alleen salderen (en niet meer terugleveren dan je verbruikt) dan kun je deze meter blijven gebruiken.

Als je meer teruglevert dan je verbruikt, is een slimme meter interessanter. Deze meet zowel je eigen verbruik als de teruggeleverde elektriciteit. De uitrol van de slimme meter is gestart in 2012 en vanaf 2015 is het de bedoeling dat alle huishoudens in Nederland gratis een slimme meter aangeboden krijgen. Je kunt zo’n digitale meter tegen vergoeding ook eerder laten plaatsen. Neem voor vragen over je meter contact op met je netbeheerder.

Zie Consuwijzer voor meer informatie en advies over de regels voor het terugleveren van energie.

Geactualiseerd: 17-01-2019