Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Energie vergelijken

Wat is stadsverwarming?

Ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens krijgen warmte via stad- of blokverwarming. Dit zijn manieren om je huis te verwarmen of om warm water te krijgen zonder het gebruik van gas. Heb je stadsverwarming, dan heb je geen eigen cv-ketel. Je krijgt warm water en warmte in huis via een netwerk van waterleidingen. Het warme water van de stadsverwarming ontstaat door restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales.

Een variant op stadsverwarming is blokverwarming. Daarbij wordt een heel huizencomplex voorzien van warmte via een collectieve ketel. Ook zakelijke klanten kunnen aangesloten zijn op stadsverwarming.

Overstappen bij stadsverwarming

Als je gebruik maakt van stads- of blokverwarming dan kun je niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan je levert. Vanaf 1 januari 2014 biedt de Warmtewet afnemers van warmte daarom  bescherming  tegen hoge tarieven. De Warmtewet geldt alleen voor aansluitingen van maximaal 100 Kilowatt. Huishoudens hebben vaak een aansluiting van 35 Kilowatt. Je kunt overigens wel stroom vergelijken en overstappen voor elektriciteit.

Maximumprijs voor warmte

stadswarmte-vs-gasnuon.PNGDe maximumprijs voor warmte is gebaseerd op de prijs van gas. Dat betekent dat je niet meer betaalt dan je betaald zou hebben als je een gasaansluiting had gehad. Dit heet het "Niet meer dan anders-principe". De maximumtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

Je betaalt maximumtarieven voor de levering van warmte, warm tapwater (kraanwater) en het meten van warmte. Het leveringstarief voor warmte bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per geleverde gigajoule (GJ) aan warmte. Verder zijn er vanaf 2020 maximumtarieven voor de levering van koude (koeling) in een warmtenet en voor warmte van lagere temperaturen. Ook zijn er vanaf 2020 maximum aansluittarieven en afsluittarieven, en maximumtarieven voor je afleverset.

Bekijk hier de maximum warmtetarieven in 2018, 2019 en 2020.

Hoe wordt het verbruik van warmte gemeten?

warmtemeter.PNGWarmteleveranciers kunnen het warmteverbruik meten op 3 verschillende manieren:

 • met individuele warmtemeters
 • met warmtekostenverdelers
 • met een kostenverdeelsystematiek

Het warmteverbruik wordt uitgedrukt in Gigajoules. 

Gemiddeld 35 gigajoule (GJ) per jaar

Het gemiddelde warmteverbruik van huishoudens met stadsverwarming is zo'n 35 GJ per jaar. Daar zit ook 7 GJ voor warm water in. Als je de stadswarmte niet gebruikt voor warm water, is het dus 7 GJ per jaar minder. Een GJ mag in 2019 maximaal 28,47 euro kosten. Inclusief vastrecht (max. 318,95 euro) plus 25,98 meettarief komt je rekening dan op ongeveer 1315 euro. Maar het bedrag per GJ verschilt per energieleverancier: de gemiddelde prijs geeft dus slechts een globale indruk. 

Houdt de ACM toezicht op de Warmtewet?

Ja, de Autoriteit Consument & Markt houdt sinds 1 januari 2014 toezicht op de uitvoering van de Warmtewet en bepaalt jaarlijks het maximumtarief voor de levering van warmte.

Wat regelt de Warmtewet?

 1. Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte.
 2. Wanneer de warmteleverancier je mag afsluiten.
 3. Wanneer je recht hebt op compensatie bij een storing.
 4. Wat er in de overeenkomst tussen jou en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
 5. Je rechten en plichten bij het meten van je warmteverbruik.
 6. En de mogelijkheid om een meningsverschil tussen jou en je warmteleverancier bij een geschillencommissie voor te leggen. Die commissie beslist dan wie er gelijk heeft.

Wat staat er niet in de warmtewet?

 •  In de Warmtewet staat niet welke temperatuur het water moet hebben.
 • De Warmtewet gaat niet over de levering van koude. Krijg je warmte en koude geleverd? Dan gelden de regels uit de Warmtewet alleen voor de levering van warmte. Er zijn geen wettelijke regels voor koude.
 • Kijk in je contract welke regels voor jou gelden.

Op 1 juli 2019 is de Warmtewet veranderd

Eén van de veranderingen is dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meer maximumtarieven vaststelt. Er gelden nu ook maximumtarieven voor de levering van lagere temperaturen. En maximumtarieven voor koeling in combinatie met warmte. Verder zijn er maximumtarieven voor zogenaamde afleversets. Deze apparaten zijn nodig om geleverde warmte om te zetten in de goede temperatuur. Nu moet de huurprijs hiervan nog redelijk zijn, en dat zorgt soms voor vragen. Door deze nieuwe tarieven is de consument beter beschermd. De nieuwe tarieven worden vóór elk nieuwe kalenderjaar bekend gemaakt.

De jaarafrekening voor stadsverwarming en blokverwarming

De verschillende kostenposten moeten duidelijk op je jaarafrekening staan. Heb je blokverwarming? Dan mogen de kosten voor het verwarmen van je eigen woning niet meer onder de noemer servicekosten op je rekening staan. Zo weet je precies wat je betaalt voor het verwarmen van je woning. Kosten voor het verwarmen van gezamenlijke ruimtes mogen nog wel onder de servicekosten staan.

De rol van de Vereniging van Eigenaren (VvE)

Huur je een woning met warmte, of heb je een huis en levert je VvE warmte in je woning? Verhuurders en VvE’s vallen vanaf 1 juli 2019 niet meer onder de Warmtewet. Maar je bent nog steeds beschermd. Als je huurt, kun je bij vragen en geschillen over warmte naar de Huurcommissie. Ben je lid van een VvE? Dan heb je zelf inspraak over het verwarmen van je huis of gebouw.

De Warmtewet: meer of minder betalen?

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De prijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt. Je betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer je gas zou gebruiken. Dit wordt genoemd het "Niet meer dan anders-principe". 

In februari 2015 vindt de toezichthouder dat er een onderzoek moet komen naar de Warmtewet, omdat er veel klachten binnenkomen over te hoge kosten.

huizen duurzaam verwarmen

'Belangrijk bericht over de Warmtewet'

De Minister van Economische Zaken gaat de Warmtewet evalueren en algeheel herzien. Dit schrijft hij in de brief aan de Tweede Kamer over de Warmtevisie van 2 april 2015. Ruim 3 jaar later is de evaluatie kennelijk nog niet afgerond. Op 20 december 2019 stuurde Minister Wiebes  een Kamerbrief naar de Tweede Kamer over het wetstraject Warmtewet 2. Hieruit blijkt dat de warmtemarkt flink op de schop gaat. Wordt vervolgd dus. We blijven het volgen!

Geactualiseerd: 27-12-2019


Gepubliceerd: maandag 27 augustus 2012

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Energiewereld.nl is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.