Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug

Wat is stadsverwarming?

Ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens krijgen warmte via stad- of blokverwarming. Dit zijn manieren om je huis te verwarmen of om warm water te krijgen zonder het gebruik van gas. Heb je stadsverwarming, dan heb je geen eigen cv-ketel. Je krijgt warm water en warmte in huis via een netwerk van waterleidingen. Het warme water van de stadsverwarming ontstaat door restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales.

Een variant op stadsverwarming is blokverwarming. Daarbij wordt een heel huizencomplex voorzien van warmte via een collectieve ketel. Ook zakelijke klanten kunnen aangesloten zijn op stadsverwarming.

Overstappen bij stadsverwarming

Als je gebruik maakt van stads- of blokverwarming dan kun je niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan je levert. Vanaf 1 januari 2014 biedt de Warmtewet afnemers van warmte daarom  bescherming  tegen hoge tarieven. De Warmtewet geldt alleen voor aansluitingen van maximaal 100 Kilowatt. Huishoudens hebben vaak een aansluiting van 35 Kilowatt. Je kunt overigens wel stroom vergelijken en overstappen voor elektriciteit.

Maximumprijs voor warmte

De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op de prijs van gas. Dat betekent dat je niet meer betaalt dan je betaald zou hebben als je een gasaansluiting had gehad. Dit heet het "Niet meer dan anders-principe". De maximumtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

De toezichthouder heeft besloten om de maximumprijs voor stads- of blokverwarming in 2015 te verlagen. Daarmee daalde de maximumprijs voor een gemiddeld huishouden met 20 euro. Om de kosten te kunnen berekenen, heeft elk huis een warmtemeter. Het warmteverbruik wordt uitgedrukt in Gigajoules. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2016 bijna net zoveel als in 2015. In totaal daalt het jaarbedrag voor warmte met 5 euro naar 1069 euro bij een jaarverbruik van 35 GJ. 

Gemiddeld 35 GJ per jaar

Het gemiddelde warmteverbruik van huishoudens met stadsverwarming is zo'n 35 GJ per jaar. Daar zit ook 7 GJ voor warm water in. Als je de stadswarmte niet gebruikt voor warm water, is het dus 7 GJ per jaar minder. Een GJ mag in 2016 maximaal 22,66 euro kosten. Inclusief vastrecht (maximaal 282 euro, plus 23 euro als je ook warm water gebruikt) komt je rekening dan op ongeveer 1100 euro. Maar het bedrag per GJ verschilt per energieleverancier: de gemiddelde prijs geeft dus slechts een globale indruk. 

Houdt de ACM toezicht op de Warmtewet?

Ja, de Autoriteit Consument & Markt houdt sinds 1 januari 2014 toezicht op de uitvoering van de Warmtewet en bepaalt jaarlijks het maximumtarief voor de levering van warmte.

Wat regelt de Warmtewet?

  1. Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte.
  2. Wanneer de warmteleverancier je mag afsluiten.
  3. Wanneer je recht hebt op compensatie bij een storing.
  4. Wat er in de overeenkomst tussen jou en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
  5. Je rechten en plichten bij het meten van je warmteverbruik.
  6. En de mogelijkheid om een meningsverschil tussen jou en je warmteleverancier bij een geschillencommissie voor te leggen. Die commissie beslist dan wie er gelijk heeft.

De jaarafrekening voor stadsverwarming en blokverwarming

De verschillende kostenposten moeten duidelijk op je jaarafrekening staan. Heb je blokverwarming? Dan mogen de kosten voor het verwarmen van je eigen woning niet meer onder de noemer servicekosten op je rekening staan. Zo weet je precies wat je betaalt voor het verwarmen van je woning. Kosten voor het verwarmen van gezamenlijke ruimtes mogen nog wel onder de servicekosten staan.

De rol van de Vereniging van Eigenaren (VvE)

Heb je een woning in en gebouw met een VvE? En heeft die VvE een eigen warmtenet? Dan is die VvE voor de wet een warmteleverancier. En moet de VvE zich vanaf 1 januari 2014 houden aan een aantal regels. Deze regels kun je nalezen op de website van ACM.

De Warmtewet: meer of minder betalen?

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De prijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt. Je betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer je gas zou gebruiken. Dit wordt genoemd het "Niet meer dan anders-principe". Verder staat in de Warmtewet dat de maximumprijs niet geldt voor de warmtewisselaar en de warmtemeter. Huur je deze zaken van je leverancier? Dan betaal je daar apart voor.

In februari 2015 vindt de toezichthouder dat er een onderzoek moet komen naar de Warmtewet, omdat er veel klachten binnenkomen over te hoge kosten.

huizen duurzaam verwarmen

De Minister van Economische Zaken wil de Warmtewet gaan evalueren en algeheel herzien. Dit geeft hij aan in de brief aan de Tweede Kamer over de Warmtevisie van 2 april 2015. Eerder was de Minister van plan om  - voorafgaand aan de evaluatie - de grootste knelpunten in de Warmtewet vast op te lossen met een wetswijziging. Dat gaat nu niet door. Wel heeft de Minister in zijn kamerbrief gezegd dat ook bij de herziening van de Warmtewet beoogd zal worden om VvE’s uit te zonderen van de verplichtingen van de Warmtewet, en het toepassen van correctiefactoren toe te staan.

Geactualiseerd: 15-04-2016