Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur
Vergelijk energie en bekijk hoeveel u kunt besparen
Energie vergelijken

De opbouw van de energierekening

Energierekeningen zijn voor veel consumenten bijzonder onduidelijk. De toezichthouder op de energiemarkt krijgt dan ook veel klachten binnen van mensen die hun energierekening niet goed begrijpen. Om daar een eind aan te maken heeft ACM eind 2014 een document opgesteld met criteria waaraan een energierekening moet voldoen. Doel is dat je je energierekening beter kunt begrijpen en controleren.

Duidelijke en begrijpelijke energierekening

Toezichthouder ACM vindt dat het aanbod om over te stappen van energieleverancier begrijpelijk en vergelijkbaar moet zijn. Alleen dan kun je kiezen voor het energiecontract dat het beste bij je past. Je moet het aanbod, de overeenkomst en de energierekening naast elkaar kunnen leggen en eenvoudig kunnen narekenen of de factuur klopt met dat wat oorspronkelijk was afgesproken. Welke informatie je moet krijgen staat in het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’

Is-uw-energierekening-helder-groot.jpgUit de energienota moet onder meer blijken op welke periode de factuur betrekking heeft en wat het totale verbruik is geweest (in kWh en/of m3 ). Ook wat het elektriciteitstarief of gastarief is geweest. Dit moet kloppen met de tarieven die in de overeenkomst staan en met eventueel tussentijdse tariefwijzigingen. In deze tarieven moeten alle belastingen en toeslagen zijn opgenomen; btw, energiebelasting, etc.

Wanneer je ook zelf energie opwekt (bijvoorbeeld via zonnepanelen) en mogelijk teruglevert aan het net, dan moet uit de factuur eveneens duidelijk blijken hoe saldering en teruglevering hebben plaatsgevonden.

Energierekening op tijd

ACM verplicht energieleveranciers binnen 6 weken een eindafrekening te sturen voor elektriciteit en gas als je bent overgestapt naar een andere energieleverancier. Ook jaarafrekeningen moeten op tijd verstuurd worden: binnen 8 weken na afloop van het (contract) jaar. 

Kostenposten op de energienota

  • Je verbruik van elektriciteit en gas.
  • Netbeheerkosten
  • Belastingen

Je verbruik

Je betaalt voor de elektriciteit en het gas dat je verbruikt hebt. De leveringskosten bestaan uit twee onderdelen:

- Variabele leveringskosten: Een bedrag dat je betaalt per kWh elektriciteit en per m3 gas. Dit kan een vast bedrag zijn of een variabel tarief. Bij het aangaan van uw energiecontract kun je kiezen voor een vast leveringstarief of een variabel leveringstarief. Het vaste leveringstarief ga je meestal aan voor één of meerdere jaren.
- Vaste leveringskosten: Dit is een vast bedrag dat je per maand betaalt voor de andere kosten van het energiebedrijf. Bijvoorbeeld administratiekosten. Dit bedrag kan verschillend zijn per energieleverancier.

Je energieleverancier bepaalt de leveringskosten voor elektriciteit en gas. ACM (Autoriteit Consument & Markt) controleert deze kosten, en kijkt of ze niet te hoog zijn.

Netbeheerkosten

Je energieleverancier brengt ook netbeheerkosten in rekening namens de netbeheerder. Deze post is een verzameling van een aantal tarieven:

- Periodieke aansluitvergoeding
De netbeheerder maakt kosten voor het in stand houden van je aansluiting. Dit heet 'de periodieke aansluitvergoeding'. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag. De naam van deze vergoeding kan verschillen. ‘Vastrecht aansluiting’, of ‘aansluittarief’ zijn ook termen die voor deze vergoeding worden gebruikt.

- Capaciteitstarief en vastrecht
Het capaciteitstarief wordt in rekening gebracht voor het transport van gas en elektriciteit. De hoogte ervan is afhankelijk van de capaciteit van je aansluiting. Het is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. Met de opbrengsten betaalt de regionale netbeheerder het onderhoud van het energienetwerk.

Het vastrecht is een vast bedrag dat je per maand betaalt voor de andere kosten van de netbeheerder. Bijvoorbeeld administratiekosten.

Het capaciteitstarief is een vast bedrag en verschilt per netbeheerder. ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het bedrag.

- Meettarief
Je betaalt voor het gebruik en het beheer van je energiemeter. En voor het verschaffen van toegang tot meetgegevens. Dit houdt met name in dat je netbeheerder je meterstanden doorgeeft aan je energieleverancier. Met deze gegevens kan je energieleverancier je energierekening opmaken. Dit staat dan op je energienota vermeld als ‘meettarief’. Je energiemeter is in beheer van je netbeheerder. Je betaalt het meettarief aan je energieleverancier. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar de meettarieven voor elektriciteit en gas vast.

Belastingen

Je betaalt energiebelasting en btw voor de energienota via je energieleverancier. Deze betaalt dit geld weer aan de overheid. 

Onderstaande grafiek geeft de opbouw van de energieprijs weer. Er is uitgegaan van een gemiddeld energieverbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m³ gas per jaar. De genoemde prijs per onderdeel is het gemiddelde van de 3 grote leveranciers Essent, Vattenfall en Eneco. Peildatum 1 januari 2021.

Opbouw gemiddelde energierekening

Hoog en laag tarief

Als je gebruik maakt van een dubbele meter voor stroom, dan is je veranderlijke tarief gesplitst in een hoog en een laag tarief. Dan betaal je ’s nacht, ’s weekends (daluren) en op feestdagen een lager tarief, maar een hoger tarief op werkdagen van 7.00 tot 21:00 uur of 23:00 uur.

Verhouding kostenposten gas en stroom

Veruit de grootste kostenpost is gas. De gemiddelde energienota bestaat ongeveer voor tweederde uit gaskosten en een derde uit stroomkosten. Onderstaande grafiek geeft de verdeling van de gas- en stroomkosten weer. Voor gas bedraagt de totale jaarprijs € 1460 en voor stroom € 550. We zijn uitgegaan van een gemiddeld energieverbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m³ gas per jaar. De genoemde prijs per onderdeel is het gemiddelde van de 3 grote leveranciers Essent, Vattenfall en Eneco. De totaalprijs is inclusief netwerkkosten en belastingen. Peildatum 1 januari 2021.

Verdeling kosten stroom en gas

Wat is een jaarafrekening?

Eén keer per jaar ontvang je de jaarafrekening voor je energieverbruik over de voorgaande twaalf maanden. Daarin staat precies hoeveel energie je het afgelopen jaar hebt gebruikt en of je daarvoor nog geld moet bijbetalen. Lees hier meer over de jaarafrekening.

De eindafrekening

Een eindafrekening krijg je alleen als je verhuist of overstapt naar een ander energiebedrijf. Daarin staat precies hoeveel energie je hebt gebruikt en of je daarvoor nog geld moet bijbetalen. Lees hier meer over de eindafrekening.

Het termijnbedrag

Met een termijnbedrag betaal je iedere maand alvast een deel van je jaarlijkse energierekening. Het energiebedrijf kan pas aan het eind van het jaar berekenen hoeveel energie je precies hebt gebruikt en hoeveel dat kost. Het energiebedrijf stuurt je dan een jaarafrekening. Van deze rekening betaal je vooraf iedere maand een deel: het termijnbedrag.

Geactualiseerd: 03-08-2021


Gepubliceerd: maandag 27 augustus 2012
Geactualiseerd: dinsdag 3 augustus 2021

Vergelijk en bespaar tot € 300 op uw energierekening

Vergelijk objectief alle energieleveranciers. Bij ons stapt u gemakkelijk in drie stappen over. Overstappen via Energiewereld.nl is altijd gratis en levert een mooi voordeel op, zeker als u elk jaar opnieuw vergelijkt en overstapt.