Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Wat is grijze energie?

Grijze stroom is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld gas en steenkool. Als je hier elektriciteit van maakt, ontstaan er broeikasgassen. Deze gassen zijn slecht voor het milieu. Grijze energie wordt daarom ook wel milieubelastende of niet-duurzame energie genoemd.

Groene stroom is milieuvriendelijk. Want groene stroom wordt gemaakt uit energiebronnen die nooit opraken. Bijvoorbeeld zon, wind, water en biomassa. Biomassa is een verzamelterm voor hout, afval en diermeel. Je kunt hier energie uit halen door het te verbranden.

De opwekking van grijze stroom

Elektriciteit kan op verschillende manieren worden opgewekt: met fossiele brandstoffen zoals gas en kolen, maar ook met behulp van duurzame bronnen. Met duurzaam worden energiebronnen bedoeld die nooit opraken: bijvoorbeeld zon, wind, water en biomassa.

Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komen broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Deze zogenaamde grijze elektriciteit is dus slechter voor het milieu dan de groene elektriciteit die op een duurzame manier wordt opgewekt. foto: Eemshaven uit de lucht (Essent)

Een derde soort is elektriciteit die wordt opgewekt met kernenergie. Bij kernenergie komen geen milieubelastende gassen vrij. Toch wordt dit ook grijze elektriciteit genoemd, want bij kernenergie is er wel sprake van schadelijk afval.

Kiezen voor groene of grijze stroom?

Veel mensen willen de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen op welke manier hun elektriciteit is opgewekt; milieuvriendelijk of niet. Om aan die vraag te beantwoorden en om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen, is in Nederland een systeem opgezet waardoor milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit als een apart product verkocht kan worden.

Stroometiket

Bij je energieleverancier kun je kiezen tussen groene en grijze energie. Op het stroometiket staat welke grijze of duurzame energiebronnen je leverancier gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Het stroometiket geeft inzicht in de samenstelling van de geleverde elektriciteit. Je krijgt het ieder jaar van je energieleverancier. Het stroometiket zit bij de jaarafrekening. Je kunt het stroometiket ook vinden op onze Energievergelijker, zowel op productniveau (bij pakketdetails) als op leveranciersniveau. Als je energieleverancier onderdeel uitmaakt van een groep wordt er ook een stroometiket voor het hele moederconcern vermeld. Energieleveranciers moeten dus meerdere stroometiketten maken.

Op Energiewereld.nl kun je in de vergelijking in één oogopslag zien of de elektriciteit groen of grijs is. Het is mogelijk de zoekresultaten te filteren op groene of grijze stroom.

Is er ook groen gas?

Ja, er bestaat groen gas. Dat is gas gemaakt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals biomassa of rioolwaterzuiveringsgas. Biomassa is een verzamelterm voor hout, afval en diermeel. Je kunt hier energie uit halen door het te vergisten (voor gas) of verbranden voor elektriciteit). Energieleveranciers mogen alleen duurzaam of hernieuwbaar gas leveren als ze daarvoor zogenaamde "Garanties van oorsprong voor gas" hebben gekocht. Meer informatie over groen gas kun je vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

Is groene stroom duurder dan grijze stroom?

Er is geen belastingverschil meer tussen groene en grijze stroom. Tot 1 januari 2005 betaalden mensen die groene stroom kochten wél minder energiebelasting. Maar daarna is dit veranderd. De overheid geeft nu extra geld aan bedrijven die groene stroom maken. De overheid hoopt dat energiebedrijven daardoor meer groene stroom gaan maken.

Voor consumenten is groene stroom bijna altijd even duur als grijze stroom. Maar het is wel duurder om groene stroom te maken dan om grijze stroom te maken, stelt ConsuWijzer. Toch hoef je voor groene stroom nauwelijks of niks meer te betalen dan voor grijze stroom, omdat de overheid geld geeft aan bedrijven die groene stroom maken. En doordat energiebedrijven hun prijzen laag houden om zoveel mogelijk klanten te krijgen.

Geactualiseerd: 19-12-2018