Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

‘Afsplitsing stroomnetten pakt nadelig uit‘

Het weghalen van de netten bij de Nederlandse stroombedrijven kan op termijn werkgelegenheid kosten en nadelig uitpakken voor het investeringsklimaat. Ook dreigt hoogwaardige, technologische kennis te verwateren. Dat was de strekking van de boodschap die bestuursvoorzitter L. van Halderen van Nuon, dat samen met Essent en Eneco tot de grote stroombedrijven behoort, donderdag afgaf.

Van Halderen wilde tijdens een bijeenkomst niet direct ingaan op het woensdag uitgelekte voornemen van minister Brinkhorst van Economische Zaken om de stroomnetten in overheidshanden te houden. Hij zei wel dat ,,de wedstrijd nog niet is gespeeld‘‘.

Volgens het uitgelekte voorstel van Economische Zaken mag alleen de handelstak van de stroombedrijven door de eigenaren (gemeenten en provincies) worden verkocht. De netten moeten in hun geheel van deze commerciële takken worden afgesplitst en in publieke handen blijven.

In de visie van Van Halderen getuigt afsplitsing van kortetermijnpolitiek, die in andere Europese landen niet wordt gevoerd. Door de afsplitsing hebben de grote stroombedrijven in Nederland op termijn nauwelijks kansen op het Europese speelveld, meent hij.

Het netbeheer levert de energiebedrijven een gestage stroom aan inkomsten op en vormt daarmee een stabiele factor voor de financiële positie van de bedrijven. Als die wegvalt, wordt ook de ruimte kleiner om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe stroomcentrales in Nederland, aldus Van Halderen.

De afsplitsing brengt ook met zich mee dat beleggers niet zullen staan te trappelen om in de energiebedrijven te investeren omdat het risicoprofiel van zo‘n ‘geamputeerde‘ onderneming aanzienlijk groter is. Bovendien is de kans aanzienlijk groter dat de bedrijven in handen komen van de grote Europese spelers, zoals het Duitse Eon.

Een en ander kan volgens hem ten koste gaan van de werkgelegenheid in de Nederlandse stroomsector. Bovendien vreest hij dat de in de sector aanwezige kennis, vooral op het gebied van duurzame energieopwekking, verloren gaat.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.