Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Brinkhorst zet splitsing energiebedrijven door

Minister Brinkhorst van Economische Zaken zet zijn plannen door om de transport- en distributienetten weg te halen bij de regionale energiebedrijven. Hij heeft daarvoor inmiddels de steun van het kabinet en een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarmee is de jarenlange lobby van de grootste concerns, Nuon, Essent en Eneco, tegen opsplitsing mislukt.

Brinkhorst wil de opsplitsing per 1 januari 2007 bij wet regelen, maar de getroffen bedrijven geven de strijd nog niet op. Bestuursvoorzitter M. Boersma van Essent sluit een gang naar de rechter niet uit. ,,Het is toch een stukje onteigening onder dwang‘‘, stelde hij woensdag vast. Ook het indienen van schadeclaims houdt hij als mogelijkheid open.

De netten zijn het meest waardevolle bezit van de nutsbedrijven, waarvan gemeenten en provincies nu nog de aandeelhouders zijn. Ze staan voor ongeveer 20 miljard euro in de boeken en vormen een stabiele bron van inkomsten.

Brinkhorst wil netwerkbedrijven die volledig los staan van productie- en leveringsbedrijven. Ze mogen niet meer deel uitmaken van één onderneming of één holding. Dat geeft volgens hem de beste garantie dat concurrerende leveranciers toegang krijgen tot de netten om hun product af te leveren.

De minister gaat ervan uit dat Nederlandse energieleveranciers op termijn onderdeel worden van grote internationale concerns zoals het Franse EdF of het Duitse RWE. Hij wil voorkomen dat zij ook de netten in handen krijgen. De Nederlandse afnemers, consumenten en bedrijven, zijn beter af als ,,het netwerk een geheel onafhankelijke rol vervult‘‘, aldus Brinkhorst.

Nu zijn Nuon, Essent en Eneco nog eigenaar van een groot deel van het hoogspanningsnet - de ruggengraat van de elektriciteitsvoorziening - en de regionale distributienetten. Brinkhorst wil het volledige hoogspanningsnet (vanaf 110 kiloVolt) onder het beheer brengen van TenneT. TenneT, waarvan de staat alle aandelen bezit, reageerde verheugd omdat de minister ,,een duidelijk onderscheid maakt tussen commerciële activiteiten en publieke taken‘‘.

De regionale distributienetten worden ondergebracht in zelfstandige netwerkbedrijven, waarvan de aandelen voorlopig bij de provincies en gemeenten blijven. Eventuele privatisering van deze bedrijven is pas na 2007 aan de orde. Vooruitlopend hierop mogen de overheden wel andere investeerders laten instappen. Banken en institutionele beleggers hebben interesse getoond, aldus Brinkhorst.

Essent-topman Boersma vreest dat de Nederlandse energiebedrijven ,,hapklare brokken‘‘ worden voor grote Europese concurrenten die in eigen land wel hun netwerken mogen behouden. Zijn collega Van Halderen van Nuon zei dat de kabinetsvoorstellen de Nederlandse energievoorziening ,,duurder, minder betrouwbaar, minder duurzaam en minder concurrerend‘‘ maken.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wijst de voorstellen af. ,,De kans is groot dat de Nederlandse afnemers in de tang worden genomen door grote Europese leveranciers van energie‘‘, aldus een woordvoerder. MKB-Nederland, de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, is daarentegen positief: ,,Uiteindelijk prevaleren nu de belangen van de afnemers boven de schijnbare belangen van de energiesector.‘‘

De grote partijen in de Tweede Kamer staan achter de voorstellen van Brinkhorst. De PvdA drong altijd al aan op onafhankelijke netwerken, die los staan van commerciële leveranciers van energie, en toont zich heel tevreden. Het CDA had liever gezien dat Brinkhorst het had gelaten bij een ,,juridische afsplitsing‘‘ van de netwerkbedrijven, maar kan ermee leven dat ook het eigendom in andere handen komt. Ook de VVD stemt in met de voorstellen, maar wil wel dat Brinkhorst zich binnen Europa sterk maakt voor eerlijke concurrentie.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.