Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug

Terug naar het nieuwsoverzicht

Energiebedrijven falen bij prijsopgave


Enkele maanden voor de liberalisering zijn energiebedrijven nog niet in staat een duidelijke prijsopgave te doen voor de levering van stroom en gas per 1 juli 2004. Dit blijkt uit een  onderzoek van het Algemeen Dagblad (betaalde toegang).
 
Een aantal redacteuren vroeg aan tien leveranciers  schriftelijk om een prijsopgave  voor levering van elektriciteit en gas per 1 juli a.s. Vier bedrijven, waaronder Eneco en Nuon zagen geen mogelijkheid binnen vier weken een prijs af te geven, zelfs niet na telefonische druk van de redacteuren.

De bedrijven die wel reageerden kwamen in de meeste gevallen niet veel verder dan het opsturen van een algemene folder betreffende de energieliberalisering, of een kort briefje met daarin de vermelding dat de nieuwe tarieven nog niet zijn vastgesteld.

Intergas Energie, een bedrijf uit Oosterhout met 100.000 aansluitingen,  was het meest slagvaardig. In reactie op het schriftelijk verzoek nam het bedrijf telefonisch contact op om na te gaan wie de huidige leverancier is. Enkele dagen later ontving de aanvrager een schrijven waaruit bleek dat hij t.o.v. Eneco op jaarbasis € 23,- zou kunnen besparen bij een eenjarig contract van Intergas.

Hoewel de energiebedrijven kenbaar gemaakt hebben administratief klaar te zijn voor de volledige liberalisering op 1 juli a.s., wordt het kennelijk nog niet nodig geacht (uit concurrentie-overwegingen?) de tarieven vroegtijdig bekend te maken. Wordt het geen tijd dat organisaties zoals de Consumentenbond en/of de toezichtzouder DTe hierop toeziet en maatregelen treft?

Gaslicht.com hoopt van harte dat de nieuwe tarieven niet pas in juni bekend gemaakt zullen worden! Dat is nu niet bepaald bevorderlijk voor het vertrouwen in het liberaliseren van de energiemarkt!

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.