Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Fusies in elektriciteits- en gasmarkt gedaald naar recordlaagte

Volgens het jaarlijkse Power Deals rapport van PricewaterhouseCoopers is het aantal fusies en overnames in de internationale elektriciteits- en gasmarkt vorig jaar gedaald naar recordlaagte. Hoewel de daling van het aantal transacties marginaal was (van 424 in 2002 naar 398), nam de waarde van de transacties sterk af van USD 84,9 miljard tot USD 43 miljard. Echter, 69%, dat wil zeggen een aanzienlijk deel, van de waarde van de transacties in 2003 werd in de tweede helft van het jaar gerealiseerd; hopelijk is dit een teken dat de markt eindelijk weer aantrekt.

Er deden zich in 2003 nauwelijks grote overnames voor in de gassector zodat elektriciteit de overhand had. De top 10 van de transacties vonden plaats op de elektriciteitsmarkt; zij vertegenwoordigden samen een waarde van USD 18,4 miljard. Tegen de achtergrond van de relatief volwassen elektriciteitsmarkt ging een aantal voorgenomen transacties in de gassector niet door en daalde de totale transactiewaarde sterk van USD 36,3 miljard in 2002 naar slechts USD 3,3 miljard in 2003.

Aad Groenenboom, partner bij PricewaterhouseCoopers zegt hierover: 2003 was een slecht jaar voor transacties in de internationale elektriciteits- en gasmarkt. De waarde van de transacties daalde van USD 84,9 miljard naar slechts USD 43 miljard. Als gevolg van transacties in de elektriciteitssector zette in de tweede helft van het jaar een herstel in die de waarde deed toenemen van USD 13,4 miljard naar USD 29,6 miljard. Transacties in de gassector bleven duidelijk achter in 2003 en de waarde van de transacties kelderde met 91% ten opzichte van de cijfers over 2002.

De transactieactiviteit in Europa zakte in 2003 in. Omdat de Europese utilitiesmarkt al grotendeels geconsolideerd is, bleek er weinig ruimte te zijn voor de megatransacties die zo kenmerkend waren voor 2001 en 2002. De totale waarde van de Europese transacties daalde van USD 65,8 miljard in 2002 naar USD 17 miljard, waarmee het Europese aandeel in de waarde van de transacties uitkwam op 40% ten opzichte van 78% vorig jaar. Het aantal transacties daalde van 200 naar 158, een daling van 21%.

Als gevolg van de daling van de transactiewaarde in Europa is het Noord-Amerikaanse aandeel in het totaal aan internationale transacties gestegen van 13% naar 42% van de totale waarde. De waarde van de overnames in Noord-Amerika, die vooral werden gedaan door Amerikaanse beleggers, bedroeg USD 18,2 miljard in 2003 ten opzichte van USD 11 miljard in 2002. Financiële beleggers waren voor een groot deel verantwoordelijk voor dit herstel hoewel er ook blijk werd gegeven van hernieuwde interesse in Europa.

Aad Groenenboom vervolgt: De problemen in de Verenigde Staten zijn met name de oorzaak van de teruglopende activiteit in de afgelopen twee jaar; daarom is de toenemende activiteit daar juist bemoedigend. De zwakke dollar zal de aandacht voor de mogelijkheden daar waarschijnlijk wel doen toenemen, maar ook meer Europese interesse wekken.

De overnameactiviteit in 2003 werd met name aangejaagd door consolidatie middels horizontale en verticale integratie; dit was het geval bij meer dan 65% van het totaal aantal transacties. In de Noord-Amerikaanse markt werd voortgeborduurd op het locale thema, terwijl in Europa verdere stappen werden genomen om de locale markt te consolideren. Locale transacties domineerden de markt in 2003; zij vertegenwoordigden 65% van het aantal en 60% van de waarde van de transacties.

Hierover zegt Groenenboom: De trend van consolidatie binnen Europa zette zich in 2003 door. De waarde van de transacties daalde met 74% van USD 65,8 miljard naar USD 17 miljard. Het Noord-Amerikaanse vertrouwen nam duidelijk toe, maar een aanzienlijk deel van deze activiteit werd veroorzaakt door participatiemaatschappijen en financiële instellingen. Bij de top 3 van de transacties en veel van de kleinere transacties waren beleggers betrokken. Het valt nog te bezien of deze nieuwe soort concurrentie op het internationale toneel zal blijven opereren. Voor bedrijven zou voorzichtigheid voorlopig wel eens het parool kunnen blijven, maar we mogen in 2004 wel een stijging van het aantal transacties verwachten.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.