Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Greenpeace actie op gaswinlocatie voor Waddenzee

Bij het krieken van de dag voert Greenpeace Nederland actie op de gaswinlocatie van de NAM bij Ameland. Drie klimmers schilderen de tekst ‘Laat het Wad niet zakken‘ op de wand van het vijfien meter hoge platform. Met deze actie protesteert de milieu-organisatie tegen het uitgelekte advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) om winning van het waddengas toe te staan.

Dit rapport wordt vanmorgen in Den Haag gepresenteerd. Met de actie laat Greenpeace een boodschap achter op de plek waar in Den Haag over wordt gepraat. De milieu-organisatie vraagt de regering het Waddengebied te beschermen tegen alle activiteiten die de unieke natuur kunnen aantasten. Dat zijn schelpdiervisserij, klimaatverandering, scheepvaart, militaire oefeningen en gaswinning.

De commissie Meijer wil grenzen stellen aan het economisch gebruik van de Waddenzee, investeringen in natuurverbetering en een betere bestuurlijke structuur. Greenpeace ondersteunt dat. De commissie onderschat echter twee belangrijke milieuproblemen. De mechanische kokkelvisserij, die de Adviesgroep voorlopig wil blijven toelaten, betekenen nu al een milieuramp voor het gebied. De door de commissie aangeraden gaswinning is een bedreiging, die in de nabije toekomst voor problemen kan zorgen.

Gaswinning onder de Waddenzee zal onvermijdelijk leiden tot bodemdaling. Samen met de verwachte stijging van de zeespiegel is het zeer de vraag of de natuur dat kan bijbenen. Het toestaan van gaswinning is het toevoegen van een nieuwe bedreiging bovenop de al bestaande bedreigingen. Dat moet koste wat kost vermeden worden.

De mechanische kokkelvisserij is zeer schadelijk voor het Waddengebied, signaleerden wetenschappers al in het recent gepubliceerde evaluatierapport over het schelpdiervisserijbeleid (EVA2). Haaks op het advies van de Raad van de Wadden wil de commissie Meijer de kokkelvissers nog zeven jaar laten doorgaan met hun verwoestende visserijmethodes. Denemarken en Duitsland hebben de mechanische kokkelvisserij al jaren verboden, omdat deze visserij de afname van kokkelbestanden tot gevolg heeft en verantwoordelijk is voor de sterfte van andere bodemdieren en vogels. Greenpeace vindt dat de kokkelvisserij per direct moet worden gestopt. De kokkelvloot dient te worden gesloopt om te voorkomen dat de schadelijke activiteiten elders worden voortgezet.

Met een totale oppervlakte van 8000 vierkante kilometer is de Waddenzee het op één na grootste wetland ter wereld. Dankzij de voedselrijkdom vormt de Waddenzee de kinderkamer voor talrijke vissoorten en is het een onmisbaar foerageergebied voor honderdduizenden vogels. Op wereldschaal vormt het gebied een onmisbare schakel voor vele trekvogels die de Waddenzee gebruiken als rust- en foerageergebied op hun trek van Europa en Afrika naar Arctische gebieden in Siberië tot in Canada.

Het waddengebied is door de Verenigde Naties genomineerd als Wereld Erfgoed. Andere erkende gebieden zijn het Amazone regenwoud; het Grote Barrière Rif en de Galapagos eilanden. Regeringen moeten dit soort gebieden natuurlijk goed beschermen, zonder dat afhankelijk te stellen van economische winst.

Greenpeace roept de regering op, alle bedreigingen van het Waddengebied serieus te nemen. De overheid moet voldoende fondsen beschikbaar stellen om het gebied afdoende te beschermen. Om die reden stelt Greenpeace: Laat het Wad niet zakken!

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.