Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Kamer roept op tot prijsplafond voor energie

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor invoering van een maximumprijs voor gas en stroom als de energiemarkt per 1 juli wordt geliberaliseerd. De Kamer stevent daarmee af op een botsing met minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ), die niets voelt voor prijsbescherming van de consument.

Morgen reageren de politieke partijen op een wetsvoorstel dat huishoudens en kleinzakelijke verbruikers per 1 juli de mogelijkheid biedt om zelf hun leverancier van gas en stroom te kiezen. Grootverbruikers van energie hebben al sinds enkele jaren vrije keuze. Ook de markt voor ‘groene‘ stroom is al enige jaren vrij, zowel voor klein- als grootverbruikers.

De Tweede Kamer vreest dat de energieprijzen zullen stijgen als de markt volledig wordt vrijgegeven. De prijzen voor gas en stroom worden nu nog vastgesteld door de Staat. De linkse oppositie heeft vorig jaar al gepleit voor maximumprijzen. Het CDA sluit zich daar nu bij aan, zo blijkt uit uitspraken van CDA-kamerlid Jos Hessels tegenover deze krant.

Hessels deelt de vrees van PvdA, Groen Links en SP dat de prijzen voor de consument omhoog kunnen schieten in de vrije markt. Het CDA verwacht niet veel van de marktwerking in de energiemarkt. ‘Er is weinig concurrentie in de elektriciteitsmarkt‘, zegt Hessels. ‘In de gasmarkt is het nog erger gesteld. Daar moet je als wetgever rekening mee houden, hoe tegennatuurlijk het ook is om prijzen te reguleren in een vrije markt.‘

Op de groothandelsmarkt voor elektriciteit zijn de prijzen vorig jaar met bijna 50% gestegen. Marktwaarnemers wijten dit voor een deel aan een gebrek aan concurrentie op de markt, omdat er te weinig aanbieders actief zijn. Hessels verwacht dat hetzelfde probleem op de consumentenmarkt zal gaan spelen. ‘Wij willen daarom een tijdelijke maximumprijs om exorbitante prijsstijgingen te voorkomen. Ik denk aan een maximum- percentage waarmee de prijzen mogen stijgen ten opzichte van de huidige, beschermde prijzen.‘

Minister Laurens Jan Brinkhorst is en blijft vierkant tegen prijsbescherming, zegt een woordvoerder van EZ. Brinkhorst is bang dat de invoering van een maximumprijs private investeerders in de energiemarkt zal afschrikken. Dit zou de voorzieningszekerheid van energie in gevaar kunnen brengen.

Hessels is niet onder de indruk van dat argument. Het CDA is volgens het kamerlid ‘nooit erg enthousiast geweest‘ over de liberalisering van de energiemarkt. ‘Het moet van Europa, dus doen we eraan mee. Maar wij zullen er scherp op toezien dat de belangen van consumenten en bedrijven afdoende worden beschermd.‘

Voor het CDA is het ook nog geen uitgemaakte zaak dat de liberalisering van de consumentenmarkt per 1 juli zal doorgaan. ‘Ik heb daar ernstige twijfels over‘, zegt Hessels. ‘Ik ben er nog niet van overtuigd dat de energiebedrijven in staat zullen zijn om het overstappen van grote aantallen klanten administratief goed te verwerken.‘

De liberalisering van de markt voor zakelijke verbruikers, die op 1 januari 2002 inging, heeft geleid tot een grote administratieve chaos in de facturering door de energiebedrijven. ‘Dat ging om enkele tienduizenden klanten. Nu gaat het om zes miljoen consumenten. Ik wil absolute garanties hebben dat dat vlekkeloos verloopt‘, aldus Hessels.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.