Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 niet langer van toepassing

door Jeanet Woldring

De vrijwillige richtlijn voor betere energienota’s, voluit de Richtlijn energierekening voor consumenten 2010, is niet langer van toepassing. Dit maakt de Autoriteit Consument en Markt bekend op verzoek van Energie-Nederland.

De richtlijn werd in 2010 door de Nederlandse Mededingingsautoriteit gepresenteerd, nadat deze in samenwerking met energiebedrijven tot stand was gekomen. De richtlijn is niet langer van toepassing omdat deze niet aansluit op het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’, waarin een toelichting wordt gegeven op de wet- en regelgeving die op informatieverstrekking door energieaanbieders aan consumenten van toepassing is.
===
Besluit intrekking Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 30 oktober 2014 besloten de Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten in te trekken (Richtsnoeren). De in 2007 opgestelde Richtsnoeren geven een uitleg aan enkele informatieverplichtingen uit de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet die gelden voor energieleveranciers bij het leveren van energieproducten. De Richtsnoeren sluiten niet aan op het geïntegreerd geheel van consumentenbescherming dat is ontstaan sinds de samenvoeging op 1 april 2013 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Consumentenautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit in ACM.

Het ontstane geïntegreerd geheel van consumentenbescherming heeft onder meer invloed op het toezicht door ACM op de informatieverstrekking bij het aanbieden en leveren van energieproducten door energieaanbieders aan consumenten. In het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’ wordt daarom een toelichting gegeven op de wet- en regelgeving die op informatieverstrekking door energieaanbieders aan consumenten van toepassing is. ACM geeft met dit document haar visie op de wijze waarop de regels door energieaanbieders toegepast zouden moeten worden om voor consumenten daadwerkelijk transparantie te creëren op de consumentenmarkt voor energie.

Het besluit tot intrekking van de Richtsnoeren is te downloaden via deze pagina en treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan in de Staatscourant.

Deel dit artikel op:

Jeanet Woldring

Algemeen directeur
Jeanet Woldring
Ik ben Jeanet, vanaf 2000 werkzaam als directeur voor Bencom, het bedrijf achter Gaslicht.com en Energiewereld.nl. In het Noord-Groningse Usquert is het allemaal begonnen met Bellen.com. Mijn passie is een bijdrage te leveren aan de beste vergelijkingssites op het gebied van telecom, internet, energie, hotelbranche en verzekeringen. Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie is mijn credo.
Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.