Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Stuur ons een Whatsapp-bericht

Terug naar het nieuwsoverzicht

Verhuizer of overstapper binnen 8 weken eindafrekening

Energiebedrijven moeten klanten die verhuizen of overstappen naar een andere energieleverancier binnen acht weken een eindafrekening  toesturen. Deze verplichting legt  de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) op aan energieleveranciers. Dit staat in een beleidsregel die de toezichthouder vandaag  verzonden heeft aan  alle energieleveranciers en netbeheerders.

Aanleiding is de grote stroom klachten van consumenten over de vertragingen bij het verzenden van eindafrekeningen na een verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier. Een flink aantal consumenten krijgt pas na een aantal maanden een juiste en volledige eindafrekening voor de energie die is verbruikt op het oude adres. DTe acht het onwenselijk dat consumenten lang in onzekerheid verkeren over hun eindafrekening. Dit schaadt het vertrouwen in de energiemarkten, aldus de toezichthouder.

Omdat de Elektriciteitswet en de Gaswet de termijnen voor het verzenden van de eindafrekening na een verhuizing of overstap niet vermelden, heeft  DTe besloten om dit te verduidelijken.

De beleidsregel wordt van kracht op 1 maart aanstaande. Consumenten die na 1 maart verhuizen of overstappen naar een andere energieleverancier, dienen binnen 8 weken een eindafrekening te ontvangen. DTe zal controleren of de bedrijven zich aan deze termijn houden. Zo niet, dan kan DTe passende maatregelen nemen door bijvoorbeeld een sanctie op te leggen.

In januari zette de Tweede Kamer Minister Brinkhorst van Economische Zaken onder druk om de verlate eindafrekeningen aan te pakken. DTe waarschuwde de energiebedrijven eind vorig jaar al en eiste maatregelen om de administratie op orde te krijgen.

Een deel van de problemen rond de eindafrekening wordt overigens veroorzaakt door de gebruikers zelf. Sinds 1 juli moeten klanten hun verhuizing* tien dagen van tevoren doorgeven aan het energiebedrijf. Maandelijks geeft eenderde van de verhuizende energiegebruikers, ongeveer 15.000 tot 20.000 klanten, de verhuizing te laat door.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.