Wij vergelijken. Jij bespaart.
Ben Woldring
Vragen? Wij zijn vandaag bereikbaar tot 22.00 uur

Terug naar het nieuwsoverzicht

windenergie van de Noordzee in zicht

De ministers van Economische zaken, VROM en verkeer en waterstaat hebben de Tweede kamer een voorstel gedaan voor een uitgiftestelsel voor windparken op de Noordzee.

Voor alle gebieden met uitzondering van een aantal uitsluitingsgebieden (zoals scheepvaartroutes) kunnen planbebestemmingen (ook wel concessie genoemd) worden aangevraagd. Een concessie geeft een marktpartij voor een bepaald gebied het exclusieve recht om een vergunning op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) aan te vragen. Een initiatiefnemer, die aan een aantal voorwaarden moet voldoen, mag een concessie voor maximaal 100 vierkante kilometer aanvragen. Ook zal een borgsom worden gevraagd.

De regeling van plantoestemming die het kabinet voorbereidt, moet zo min mogelijk proceduretijd toevoegen aan de vergunningverlening. Geplande start van het uitgiftestelsel is in 2004. Om tijd te winnen zal een interimbeleid worden gevoerd in de vorm van een uitgifteronde in het najaar op basis van de uitgangspunten in de brief aan de Tweede Kamer.

Minister Brinkhorst denkt hiermee dichter bij de beoogde toename van de hoeveelheid windenergie te zijn. Er wordt gemikt op een opwekvermogen op de Noordzee in 2020 van ca 30% (6000 MW)van het totale Nederlandse opwekvermogen. Dit kan niet anders dan tot hogere energiekosten leiden, want als het niet waait zullen andere energiecentrales de productie overnemen. Die centrales kosten ook veel geld.

Deel dit artikel op:

Dit nieuwsbericht is ouder dan een jaar. Je kunt daarom niet meer reageren.