Energiedirect.nl reviews, informatie & waardering

Energiedirect.nl

Om je te helpen bij je keus, willen wij u zoveel mogelijk informatie over de facturatie en geleverde diensten van Energiedirect.nl geven. Twijfel je nog? Lees dan de Energiedirect.nl ervaringen en beoordelingen. Is Energiedirect.nl je energieleverancier en wil je zelf een ervaring en/of beoordeling over Energiedirect.nl plaatsen? Bij klantervaringen kun je uw ervaringen en beoordeling over Energiedirect.nl met andere consumenten delen.

Het voordeligste actiepakket van Energiedirect.nl is: Groene Stroom en Gas Vast 3 jaar PSV actie

Totaalbeoordeling:

5,6
juli 2017
Geverifieerde reviews
Onvoldoende gegevens
6,6
Energiewereld.nl criteria
 • Actieaanbod minimaal 2 weken in een TOP 5 van Gaslicht.com
 • Totale jaarkosten variabele contracten lager dan gemidd. Essent, Nuon, Eneco
 • Totale jaarkosten vaste contracten lager dan gemidd. Essent, Nuon, Eneco
Prijsstelling
3,0
 • Integrale factuur (alles op 1 factuur)
 • Factuur beknopt conform richtlijn ACM
 • Factuur uitgebreid conform richtlijn ACM
 • Narekenspecificatie conform richtlijn ACM
 • Historisch overzicht verbruik en kosten
 • Verlaging termijnbedrag mogelijk (min. 10%)
Facturering
7,5
 • Lid Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU, voorheen CCP)
 • Bevestiging aanmelding binnen 10 werkdagen
 • Verwerking opzegging binnen 10 werkdagen
 • Verwerking verhuizing binnen 15 werkdagen
Overstapproces
10,0

De mogelijkheden en kwaliteit van online dienstverlening:

 • Inzien/wijzigen van persoonlijke gegevens
 • Inzien tarieven
 • Inzien betalingen
 • Inzien jaar- en eindafrekening
 • Doorgeven verhuizing
 • Doorgeven meterstanden
 • Wijzigen termijnbedrag
 • Opzeggen
Online dienstverlening
9,0
 • Volgt Gedragscode Energiebranche
 • Actiepakket ook voor bestaande klanten
 • Ruime keuzemogelijkheid ingangsdatum
 • Nieuwe leverancier betaalt opzegvergoeding
 • Klantenservice ook ’s avonds en/of in weekend bereikbaar
 • 2 of meer betaalmogelijkheden (op website vermeld)
Klantenservice
3,5
De score is het gemiddelde van deze 5 door Energiewereld.nl vastgestelde criteria. Waardering gebaseerd op de afgelopen maand.
7,5
Klanttevredenheidsonderzoek

8500 beoordelingen 2016

 • De scherpte en inzichtelijkheid van tarieven
 • De mate waarin geinformeerd wordt over tarieven
 • De juistheid van de prijs en de verrekening van evt. korting
 • De duidelijkheid van voorwaarden
Prijsstelling
7,2
 • De hoogte van het termijnbedrag
 • De duidelijkheid over berekening van het termijnbedrag
 • Het gemak waarmee het termijnbedrag kan worden aangepast
 • De mate van keuzevrijheid in betalingsmogelijkheden
 • De mate van keuzevrijheid qua moment van betalen
Facturering
7,4
 • De correctheid van informatie t.a.v. verloop overstap
 • De correctheid van de (gewenste) overstapdatum
 • De mate waarin er problemen optraden tijdens overstap
 • De mate waarin evt. problemen tijdig en correct werden verholpen 
Overstapproces
9,6
 • Inzien/wijzigen persoonlijke gegevens
 • Inzien tarieven en betalingen
 • Inzien jaar en eindafrekening
 • Inzien saldering en terugleververgoeding
 • Doorgeven meterstanden en verhuizing
 • Wijzigen termijnbedrag
Online dienstverlening
7,6
 • De vriendelijkheid en deskundigheid van de klantenservice
 • De duidelijkheid en bruikbaarheid van het advies of de oplossing
 • De snelheid waarmee de telefoon wordt opgenomen
 • De snelheid waarmee gereageerd wordt op e-mail
 • De openingstijden en kosten van telefonische helpdesk
 • De mogelijkheden om klantenservice te bereiken (chat etc.)
Klantenservice
7,2
 • De mate waarin de klacht serieus wordt genomen
 • De snelheid waarmee de klacht in behandeling is genomen
 • De snelheid waarmee de klacht is afgehandeld
 • De mate waarin de klacht uiteindelijk is opgelost
Klachtenafhandeling
6,8
 • De wijze waarop leverancier bijdraagt aan een goed milieu
 • De mate waarin leverancier 'groen' is
 • De mate waarin leverancier helpt om minder energie te verbruiken
Duurzaamheid
6,6
De score is opgebouwd uit geverifieerde beoordelingen door overstappers via Energiewereld.nl op basis van ons jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.
2,7
Duurzaamheid

Het totale aandeel duurzame stroom- en gascontracten ten opzichte van het grijze aanbod van deze energieleverancier.

Groen aanbod
4,9

Het aandeel groene stroom uit Nederland:
• ingekocht
• geïnvesteerd in eigen productie

Stroom uit Nederland
0,0

De onderlinge verhouding van soort groene stroom naar wijze van opwekking:
• zon
• water
• wind
• biomassa

Samenstelling contracten
8,0

De duurzaamheid van deze energieleverancier volgens het jaarlijkse stroometiket op bedrijfsniveau.

Stroometiket
1,6

Biedt deze energieleverancier bespaar- en verbruikshulp zoals:
• energiemonitor
• energiebespaartips
• energieverbruiksmanager
• mijn-omgeving, app

Bespaar- en verbruikshulp
2,5
De score is opgebouwd uit deze 5 door Energiewereld.nl vastgestelde criteria. Waardering gebaseerd op de afgelopen maand.